Benešovští senioři mají stále co dělat

  •  

Je to letos již 32 let, kdy starostové měst Benešov nad Ploučnicí a Heidenau podepsali smlouvu o partnerství. Součástí tohoto partnerství jsou i členové Klubu seniorů Benešov nad Ploučnicí. Pořádají každý rok společné akce se seniory z Heidenau a vzájemně se navštěvují. Zúčastňují se slavnosti Rosenmontag v Heidenau, společně tvoří v Benešově různé dekorace před velikonočními a vánočními svátky, navštěvují městské slavnosti, pořádají sportovní hry na termálním koupališti v Benešově a na podzim soutěží v Bowlingu v Pirně. Rovněž pořádají společné zájezdy do zajímavých míst v obou zemích- zámek Děčín, Sychrov, Zubrnice, Velké Březno, Königstein, Pirna, Blockhausen.

Letošní rok začal 26. března společným Velikonočním tvořením, kdy senioři obou zemí, pod vedením pracovnic benešovského Centra dětí a mládeže vytvářeli různé dekorace. S centrm spolupracuje Klub seniorů již několik let. Příští společná akce bude návštěva městských slavností Stadtfest Heidenau 26. května, kdy se oslaví 100. výročí města Heidenau.

Klub seniorů má v současnosti 63 členů a v roce 2012 se přestěhoval do nově opravených místností. Všechny uvedené činnosti se mohou uskutečňovat jen díky podpoře Města Benešov nad Ploučnicí, a proto patří velký dík zastupitelům města za takovouto dlouholetou podporu.

Rudolf Čech, Klub seniorů v Benešově nad Ploučnicí