Zadluženost: Pomoci může RE:START

  •  

Vedoucí sociálního odboru Ústeckého kraje Petra Lafková říká, že je v sociální oblasti stále co zlepšovat.  Senioři mají nárok na spoustu sociálních dávek, o kterých však většinou ani nevědí. Proto je potřeba bojovat s nedostatečnou informovaností obyvatel o možnostech pomoci a poskytovaných služeb.

Jaké změny v sociálních službách jsou od letoška v platnosti (a které jsou zásadní pro seniory)?

Pokud jde o registrované sociální služby jako takové, zde k žádným změnám nedošlo. Ke změnám došlo například u dávek pro osoby se zdravotním postižením, kam ale spadají i senioři. Je to příspěvek na mobilitu, kde měsíční vyplácená dávka do konce roku 2017 činila 400 korun a od ledna 2018 pak činí 550 korun.

Jsou v Ústeckém kraji nějaké specifické problémy v téhle oblasti?

V případě sociálních služeb se nedomnívám, že by byly nějaké specifické problémy. Mezi priority Ústeckého kraje patří stále umožnění seniorovi co nejdéle setrvat v jeho přirozeném prostředí s využitím terénních služeb (jako např. pečovatelské služby). Teprve v momentě, kdy senior není schopen setrvat v tomto přirozeném prostředí s využitím terénních služeb nebo rodiny, by měl být umístěn do domova pro seniory. Za tímto účelem je nutná podpora plánování sociálních služeb na místní a krajské úrovni, analýza potřebnosti sociálních služeb a zjišťování jejich efektivity.

Co považujete v oblasti seniorů v souvislosti se sociální oblastí za důležité?

To, co jsem už říkala. Hlavní je, aby senior mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Aby měl kolem sebe lidi, na které se může v případě potřeby obrátit, ale i třeba jen tak si popovídat. Nebyl vyčleněn ze společnosti (necítil se nepotřebný) apod.

Které sociální služby konkrétně jsou určené seniorům? A platí se za ně?

Jsou služby, za které se platí. To je například pečovatelská, odlehčovací, průvodcovská a předčitatelská. Dále se platí za pobyt v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem. Zdarma jsou pak sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

V čem jsou podle vás v sociální oblasti rezervy?

Stále je pořád co zlepšovat. Když vezmu možnost setrvání seniora v přirozeném prostředí, k tomuto účelů je zapotřebí mít dostatečnou síť terénních sociálních služeb. Někdy se můžeme setkat s nedostatečnou informovaností obyvatel o možnostech pomoci a poskytovaných služeb, takže je potřeba stále realizovat aktivity zaměřené na zlepšení formy a způsobu prezentace poskytovatelů sociálních služeb. Je nutná pravidelná analýza potřebnosti sociálních služeb, průběžně zjišťovat a vyhodnocovat tuto potřebnost, podpora jiných forem pomoci – komunitní práce, klubové aktivity, zájmové a volnočasové aktivity apod. Podpora aktivit, které koncepčně rozšiřují možnosti v zajištění vhodného bydlení, propojení sociálních služeb s koncepcí bydlení apod.

V Ústeckém kraji je nejvíc seniorů, kteří se dostali do dluhové pasti a mají exekuce. Jak jim kraj může pomoci?

Zadluženost obyvatel v našem regionu je alarmující a je v průměru cca dvojnásobná než v České republice, neboť je zde v exekuci téměř 18 % občanů (vymáhaná jistina v našem kraji je 28,8 mld. Kč).

Je opravdu nutné se touto problematikou zabývat, což také děláme, a to prostřednictvím posilování registrovaných sociálních služeb (jako prevence vzniku exekucí) a dále v rámci nastavených opatření RE:START Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Projekt navrhuje změny, které by měli např. zjednodušit podmínky tzv. osobního bankrotu pro lidi, kteří se snaží své závazky hradit, zpřísnit pravidla pro osoby v evidenci ÚP ČR a příjemce sociálních dávek v exekuci, tak aby jim vznikla povinnost účinného řešení jejich závazků a předcházení dalších dluhů. Také by měl snížit administrativní zátěž kladenou na zaměstnavatele osob v exekuci. Dále by mohl zavést odklad splátek po dobu  3-6 měsíců pro pracující osoby v exekuci, které nastoupí do zaměstnání z evidence ÚP, aby byla poskytnuta možnost zapracovat se v novém zaměstnání a dosáhnout na stabilní příjem. Ještě také zkvalitnit síť poraden garantovaných státem, které mohou poskytovatel pomoc jak dlužníkům, tak i zaměstnavatelům a současně poskytovat podporu ÚP ČR a posílit výuku finanční gramotnosti a bezpečnosti již na školách s cílem posílení zodpovědnosti.

Kolik seniorů v kraji už využívá Senior pasy? Kolik poskytovatelů slev je v Ústeckém kraji?

Senior pasy jsou rok od roku oblíbenější. V roce 2015 bylo poskytovatelů výhod 130 a seniorů, kteří pasy využívali, bylo 9 935. V loňském roce už bylo poskytovatelů 140 a seniorů, co pasy využívali, bylo 16 303.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*