Začínáme letošní rok 2022

  •  

Věřím, že vykročíme správnou nohou vstříc dnům následujícím, bude se nám více dařit a nebudou nás trápit situace, jako rok minulý. Do našich životů zasáhl a mnohé ošidil covid-19, vše se obrátilo naruby a pandemii bylo vše nuceno se podřídit.

„Díky“ pandemii musely být bohužel různé předvánoční akce v našem domově zrušeny, byla to škoda, ale vše se v tomto roce podaří uskutečnit. Pevně tomu věříme a velmi se těšíme.

Hned 19. ledna jsme všichni společně prožili krásné pozdní odpoledne vystoupením Krušnohorského pěveckého sboru Teplice, které bylo v předvánočním čase zrušeno. Vše se napravilo nyní. Koncert se odehrál ve slavnostní atmosféře všech zúčastněných. Sboristé v čele s dirigentem Petrem Bendou nás provedli skladbami nejen vánočními, ale i novodobými a historickými.

Všichni jsme se soustředěně zaposlouchali, ba i zasnili a vrátili se do dětství. Nejen našeho ale i svých dětí a našich vnoučat. Nejedny oči se zaleskly dojetím. Zkrátka, byl to neopakovatelný zážitek, který nás pohladil a potěšil na srdci i na duši a nám dlouho budou melodie z úst sboristů znít v naší paměti. Soubor jsme za jejich nádherné vystoupení, na které se nezapomíná, odměnili dlouhým potleskem.

Že se koncert mohl uskutečnit, patří velikánský „DÍK“ naší „volnočasovce“ Daně Černé, která se pro nás seniory o vše postarala a pro naši radost zajistila.

Za všechny spokojené klienty Jana Matoušková, Krušnohorské domovy sociálních služeb Teplice