Výlet do muzea

  •  

Na MDŽ, 8. března, navštívila skupina našich seniorů Národní technické muzeum v Praze, kde měla možnost si vyzkoušet práci hlasatelů v televizi, jak je náročná a jaké musí mít sebezapření při vysílání. Potom si prohlédli expozice NTM. Tuto akci zajistila koordinátorka Senzačních seniorů. Začalo to společnou oslavou MDŽ s Přáteli východu, kde vystoupily a předvedly svoje volnočasové aktivity děti v péči pěstounů. Program obohatily i seniorky svojí recitací. Vzhledem k tomu, že byly velikonoční svátky již v březnu, tak se naši senioři podíleli i na prvních Lounských Velikonocích, které byly velice úspěšné. Jsme přesvědčeni, že by se tato akce měla opakovat a připomínat nejen dětem, ale i veřejnosti vůbec naše tradice a historii. Víme, že nejsou populární jako Vánoce, zrození je vždy radostnější než smrt, ale je tu jaro a to je také důležité k radostnému přivítání.

Velikonoční radost jsme měli všichni, neboť těsně před svátky převzala z rukou herečky Táni Fischerové za dobrovolnickou činnost paní Alena Fritschová „Křesadlo“. Náš klub má již dvě tato ocenění.

Pomoc bližnímu – Klub seniorů Louny