Výdaje na léčbu rakoviny se blíží 14 miliardám

  •  

Tempo, jímž se v posledních letech zvyšují výdaje VZP za léčbu rakoviny, je dvakrát rychlejší než tempo, jímž přibývá nemocných.

Počet klientů, u nichž loni lékaři vykázali největší tuzemské pojišťovně některou z onkologických diagnóz, přesáhl 305 tisíc. Péče o ně vyšla na 13,97 miliardy korun. Příčinou rychlého růstu nákladů je to, že stále více nemocným hradí VZP nejmodernější biologickou léčbu. VZP tato data zveřejňuje při příležitosti Českého dne boje proti rakovině, který připadá na 10. května.

Analýza, v níž VZP porovnala veškeré výdaje na léčbu onkologických diagnóz v letech 2014 a 2016, ukázala, že náklady za tu dobu stouply o 9,47 %. Počet nemocných se ve stejném období zvýšil o 4,47 %. Následující tabulka to ukazuje i s podrobným rozdělením na jednotlivé diagnostické skupiny. Jsou v ní uvedeni všichni nemocní, kteří byli vždy v daném roce léčeni s rakovinou konkrétního orgánu – tedy nejen nově odhalené případy. Náklady jsou v tisících korun.

Rychlý růst výdajů souvisí zejména s nástupem nových léčivých přípravků, jichž v posledních letech přichází do praxe velké množství. Jde zejména o tzv. biologickou léčbu. Je-li správně indikována, může části pacientů, pro které je vhodná, významně pomoci.

Cena nejmodernějších dostupných přípravků se pohybuje v řádech stovek tisíc až v milionech korun na jednoho nemocného. Je třeba dbát na to, aby nebyly zbytečně předepisovány například pacientům, které lze stejně úspěšně léčit i jinými způsoby. Neúčelně vynaložené peníze by pak mohly chybět na drahé léky pro ty, u nichž nepřipadá v úvahu jiná léčba.

Počet nemocných s rakovinou, jimž VZP zaplatila nákladné biologické přípravky, stoupl mezi roky 2012 a 2016 o třetinu (z 4 109 na cca 5,5 tisíce). Také zde výdaje rostly rychleji, a to za stejnou dobu o 57,59 %.

VZP podporuje své klienty i v prevenci onkologických onemocnění. Jako benefit jim poskytuje například příspěvek až 500 korun na vyšetření kožních znamének (to může pomoci včas odhalit zhoubný melanom). Těm, kteří chtějí přestat s kouřením a výrazně tak snížit riziko rakoviny plic, zase pojišťovna přidá až 2500 korun na nákup léčivých přípravků a odvykací kúru pod dohledem ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory.