Vesnicí roku Ústeckého kraje jsou Libochovany

Starostka Libochovan Miroslava Vencláková (vlevo) a místostarostka Eliška Pláničková. Foto: KUUK
  •  

Do 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 se za Ústecký kraj přihlásilo pro letošní rok šestnáct obcí. Titul nejcennější – Zlatou stuhu získala obec Libochovany na Litoměřicku.

Informoval o tom Ústecký kraj s tím, že hodnocení provedla krajská komise a shodla se právě na Libochovanech.

„Tato milá zpráva nás velice překvapila. Jsme šťastni, že se veškerá snaha a práce vrátila v tak prestižním ocenění, kterého si nesmírně vážíme. Do soutěže jsme se přihlásili, abychom poukázali na jedinečnost a krásu naší obce. Abychom vyzdvihli aktivitu spolků, občanů a jejich dětí a místní mládeže,“ uvedla starostka Libochovan. „Finanční odměnu využijeme na další rozvoj obce, je opravdu mnoho oblastí, kde můžeme smysluplně investovat,“ doplňuje místostarostka Eliška Pláničková.

Obec na půl cesty mezi Ústí nad Labem a Litoměřicemi zvítězila za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí. Slavnostně oceněna bude obec 18. srpna, kdy si na své „půdě“ starostka Miroslava Vencláková převezme Zlatou stuhu. Libochovany tak postoupily zároveň do celostátního kola, kde by mohly také uspět. Vyhlášení výsledků se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

V dalších kategoriích byli vítězové tito: Modrá stuha za společenský život – Cítoliby (okres Louny), Bílá stuha za činnost mládeže – Lipová (okres Děčín), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Radovesice (okres Litoměřice), Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Srbská Kamenice (okres Děčín), Cena naděje pro živý venkov – Hrobčice (okres Teplice), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Brandov (okres Most), Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – Mnetěš (okres Litoměřice), Diplom za péči o kulturní památky – Hrobčice (okres Teplice), Diplom za květinovou výzdobu v obci – Patokryje (okres Most), Diplom za rozvíjení lidových tradic – Dolní Podluží (okres Děčín), Diplom za komunitní práci s dětmi a seniory – Lom u Mostu (okres Most), Diplom za začlenění dětského domova do života obce – Ohníč (okres Teplice), Diplom za komplexní rozvoj obce – Ledvice (okres Teplice), Diplom za nakládání s bio odpady – Vražkov (okres Litoměřice), Čestné uznání za péči o místní části – Skršín (okres Most), Čestné uznání za výsadbu lipové aleje – Nová Ves v Horách (okres Most). V kategorii B za obnovu či rekonstrukci staveb venkovské zástavby – Ohníč (okres Teplice) za rekonstrukci Obecního úřadu a mateřské školky.