Veselí v Chlumci

  •  

Závěr roku 2016 byl pro členy Klubu seniorů města Chlumec pomyslnou „třešničkou na dortu“ co se akcí a vystoupení týče. Klubová rada sestavila program, tak aby byl co nejpestřejší, a tak se uskutečnilo několik akcí po sobě. V prosinci nejprve zájezd do Drážďan na vánoční trhy a pak předposlední den v roce Setkání při znovu otevření rekonstruovaných prostorů kulturního domu.

Zcela zaplněný sál nejen místními, ale i seniory zpřátelených klubů z Chabařovic , Všebořic a Ústí nad Labem se bavil při vystoupení herce , moderátora a baviče Jiřího Krampola. Tleskal pražským hudebníkům a zpěvákům Šimonu Pečenkovi a Běle.Zpíval a tančil při lidovkách, které hráli muzikanti z Povrlů. Silvestr pro seniory se vydařil nad očekávání a účastníci mají stále na co vzpomínat. Předsilvestrovská zábava byla milím kulturním zakončením úspěšného roku.

Zcela pracovně bylo pojato setkání předposlední lednový den nového roku. Předsálí kina naši senioři hodnotili vlastní aktivitu a iniciativu při zajišťování a organizování vyžití v roce 2016. Byli seznámeni i s výdaji financí, které byly obsahem zprávy o hospodaření za stejné období. Schválili předložený celoroční  „plán činnosti pro rok 2017“ a zvolili na příští období svojí Radu. Novinkou je založení turistické sekce. Vedoucí sekce Jana Rokytová předložila harmonogram pěších výletů a túr.

Dne 7.února se čtyři zástupci našeho klubu zúčastnili „Krajské konference seniorů“ v Ústí nad Labem. Mezi nově zvolenými členy krajské rady je Zdeněk Balcar, místopředseda chlumeckého klubu. Blahopřejeme!

Žijeme a chceme žít, ne jenom přežívat. Což dokazuje spousta akcí a aktivit, které jsme v průběhu prvého roku naší existence absolvovali. Chceme v nich nadále pokračovat, prostě, aby jste o nás věděli. Již je nás 80. Rádi do našich řad přivítáme nové zájemce.

Děkujeme zástupcům města za finanční podporu, ale i za účast, kdy nás navštívíte. Též i za zpříjemňování našeho života. Co se samotného přání týká, v tuto chvíli již netřeba mluvit v čase minulém. Co jsme si předsevzali, to jsme nejen splnili, ale nadále budeme plnit.

Milan Louda, KS Chlumec