Valorizace je nedostatečná

  •  

Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, vzroste od ledna 2018 z 2550 na 2700 korun. Procentní  díl  penze,  který se  stanovuje  podle  odpracovaných let a odvedených částek, se upraví o 3,5 procenta. Stejně  tak  o 3,5  procenta  se zvednou  i příplatky  k penzi pro  odbojáře  a pozůstalé  po nich.  Podle místopředsedkyně  Rady  seniorů  Ústeckého kraje  Květoslavy  Čelišové  je přidání ale nedostatečné.

Vláda rozhodla o navýšení důchodů od ledna 2018 průměrně o 475 korun. Radě seniorů se to nelíbí. Proč?

Podíl  na  růstu  blahobytu  společnosti  se  sice  zvyšuje  z    třetiny  na  polovinu  růstu  reálných  mezd,  přesto  je valorizace  důchodů  s ohledem  na  skokový  růst  nominálních mezd v roce letošním i  příštím  výrazně  podhodnocena.  Sociální  postavení  českých starobních důchodců má v  příštím roce poklesnout až na  39,4 procenta.  To  je  pro Radu seniorů naprosto nepřijatelné.  Proto  Rada  seniorů požaduje mezigenerační spravedlnost.  Valorizaci,  která propad  sociálního  postavení starobních důchodců nezastaví, důrazně odmítáme.

Také žádáte pro příští rok  mimořádnou valorizaci. Chtěla by, aby průměrná penze odpovídala 41,4 procenta průměrné mzdy. Je to reálné?

Mimořádná  valorizace  by měla  vykompenzovat  poměr mezi důchody a mzdami alespoň  na  úroveň  roku  2016, tedy na úroveň 41,4 procenta. Rada seniorů požaduje reformovat  státní  systém  důchodového  pojištění  tak,  aby  se ten poměr do roku 2021 zvýšil alespoň na 45 %.

Jakým způsobem se do života seniorů promítá zdražení základních potravin, jako je třeba máslo, jehož cena se pohybuje kolem 60 Kč a má ještě zdražovat?

Cena  másla  je  jen  vrcholkem ledovce. Přijde mi směšné,  pokud  se  pár  týdnů  před volbami  o cenu  másla  zajímá premiér. Je to populistické.  Ceny  základních  potravin rostly celý letošní rok a vláda tohoto  premiéra  valorizovala důchody  vloni  o 40  Kč,  letos o  308 Kč. Je neuvěřitelné, jak se stát ke starší generaci chová.  Jakékoli  zdražení  základních potravin a služeb je pro seniory  obrovským  problémem.  Už nyní  většina  z nich balancuje na hranici chudoby.

V Ústeckém a Moravskoslezském kraji je podle České správy sociálního zabezpečení nejvíce seniorů, kteří mají exekuční srážku na důchod. Může jim rada pomoci?

Snažíme se pomoci všem seniorům,  kteří  se  dostanou  do nějaké tíživé situace. Spolupracujeme s řadou poraden, právních,  na  bydlení,  finančních, kde bezplatně seniorům poradí,  ale  také  pomohou  vyřídit potřebné dokumenty. Rada seniorů chce, aby se předcházelo tak  dramatickým  „koncům„ jako je exekuce na důchod. Například tím, že se začne budovat  sociální  bydlení  pro  seniory,  kde  by  měli  zvýhodněné nájemné.  Protože  do  dluhové pasti  se  často  dostávají  právě proto,  že  náklady  na  bydlení jsou v České republice příliš vysoké. Řadě seniorů při zaplacení bydlení zbude jen minimum z  důchodu na jídlo a léky. Roste počet seniorů bydlících v ubytovnách, a když nedokáží platit ani  ubytovnu,  odcházejí  z donucení k rodinám anebo končí jako bezdomovci. Tak přece staří lidé nemohou končit. To je pro mě nepřijatelné.