V ústecké nemocnici otevřeli nejmodernější urodynamické pracoviště v Česku

  •  

Nejmodernější urodynamické pracoviště v České republice má Klinika urologie a robotické chirurgie v ústecké Masarykovy nemocnice. Slavnostního otevření nové ambulance se ve středu zúčastnili zástupci vedení Krajské zdravotní, Masarykovy nemocnice a kliniky, které v prezentaci s problematikou seznámil vedoucí lékař pracoviště Jaroslav Ženíšek.

„Jsem rád, že se podařilo v poměrně krátkém čas nové pracoviště kliniky urologie a robotické chirurgie připravit a špičkově vybavit. Krajská zdravotní za urodynamickou sestavu zaplatila 3 025 000 Kč. Poděkování patří Ústeckému kraji, který na nákup této moderní přístrojové techniky poskytl investiční dotaci. Ostatní vybavení a stavební úpravy vyšly přibližně na 400 000 Kč. Chci zdůraznit, že pracoviště významně rozšiřuje možnosti péče v důležitém lékařském oboru na klinice, která již mnoho let dosahuje úrovně klinik fakultních nemocnic, za což všem, kdo se na přípravě urodynamické ambulance podíleli, děkuji,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Rád bych připomněl, že pro pacienty s urologickými obtížemi budou spádovou oblastí tohoto pracoviště určitě severní Čechy, ale ambulance a poradny budou poskytovat péči i zájemcům z jiných regionů,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

Nové  urodynamické pracoviště bude využito v oblasti  funkční  urologie, k diagnostice poruch  dolních cest močových u dětí i dospělých. Jednou z hlavních oblastí je diagnostika a léčba inkontinence. Součástí urodynamické sestavy je velmi kvalitní křeslo z uhlíkových vláken, rentgen transparentní, umožňující provést kvalitně vyšetření u  lidí pohybově limitovaných.

„Urologie v Masarykově nemocnici v těchto dnech slaví 55 let. Docent Mikš, zakladatel a primář zdejšího samostatného urologického oddělení, již v roce 1971 obhájil kandidátskou práci na téma Strictury močové trubice a v roce 1978 byl jmenován docentem. A byla zde jedna z prvních urodynamických aparatur v republice. Vše zůstalo ale na úrovni základní urodynamiky, a tak jsem rád, že příchodem Jaroslava Ženíška, jsme urodynamiku dostali na tak vysokou úroveň, jakou tu má např. uroonkologie či léčba kamenů,“ řekl Josef Liehne, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Pracoviště umožní rozvoj neurourologie, samostatné urologické  disciplíny s vazbou na neurologii, neurochirurgii. Jedná se z velké  části o hendikepované pacienty, na vozíku, po úrazech páteře a míchy, kdy dochází k významným změnám činnosti dolních cest močových, které v dlouhodobé perspektivě mohou vést až ke ztrátě funkce ledvin, pokud nejsou diagnostikované a léčené. Jde v mnoha případech o mladé lidi, s dlouhou životní perspektivou, jejichž opětovné zařazení do společnosti a rodiny je žádoucí.

Vedle úrazů však činnost dolních cest močových ovlivňuje i řada neurologických onemocnění. Např. roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, diabetes mellitus s komplikacemi, centrální mozkové  příhody. I zde je zásadní stabilizovat jímací a vyprazdňovací  funkci měchýře. Pro indikaci léčby je urodynamické vyšetření naprosto klíčové.

Centrum pro  diagnostiku a léčbu poruch mikce má návaznost i na vyšetřování a rehabilitaci pánevního dna, zejména u žen, které často trápí inkontinence moči.

„Máme vizi, k jejímuž naplnění je nutné udělat řadu kroků. Jako první v Česku, ve spolupráci s týmem neurochirurgické kliniky v čele s Martinem Samešem chceme začít se specifickou elektrostimulační  léčbou, sakrální  deaferentací, a zařadit ji jako standardní metodu pro pacienty z celé České republiky. V ústecké Masarykově nemocnici, jsme schopni dát bez komplikací dohromady tým specialistů, protože k takové léčbě je nezbytná mezioborová spolupráce urologa, neurologa, neurochirurga a psychologa. Urodynamické pracoviště v rámci centra pro diagnostiku a léčbu poruch močení mohlo vzniknout jen díky tomu, že Krajská zdravotní dává takovým projektům zelenou,“ říká Jaroslav Ženíšek, vedoucí lékař pracoviště.

„Slavnostní otevření urodynamického pracoviště předznamenala realizace první Školy funkční urologie pod záštitou České urologické společnosti, která proběhla na půdě Masarykovy nemocnice díky příchodu Jaroslava Ženíška na pracoviště kliniky. S ním byl spojen nákup a instalace urodynamické aparatury. Díky osobnímu přístupu doktora Ženíška proběhla nejrychlejší instalace nového stroje a návazné první školení externistů. Tento pokrok je pro Krajskou zdravotní o to zajímavější, že mezi prvními frekventanty tohoto kurzu byli dva lékaři z Fakultní nemocnice Plzeň,“ upozornil Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*