V nemocnicích Krajské zdravotní platí zákaz návštěv

  •  

Krajská zdravotní vyhlásila od 4. listopadu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Ústeckém kraji zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích.

Podle vyjádření z Krajské zdravotní se omezení netýká návštěv pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy povoleny, stejně jako třetí osoby u porodu a přítomnost jednoho zákonného zástupce u nezletilých dětí, nenaruší-li jeho přítomnost poskytování zdravotních služeb. Zákaz návštěv platí do odvolání.