V muzeu uvidíte práce ústeckého malíře Zdeňka Koška

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

Výstava ŽIVOT V 360° je obsáhlou retrospektivní výstavou ústeckého malíře Zdeňka Koška. Jde o druhou ucelenou monografickou výstavu, která ale prezentuje mnohá díla z jeho tvorby poprvé. Kromě vybraných maleb jde především o kresby, kresebné studie a vtipy. Zdeněk Košek je autor mezinárodního formátu. Prostřednictvím svých meteorologických obrazců je znám po celém světě.

Jeho díla jsou součástí významné sbírky ABCD francouzského sběratele umění Bruno Decharma, která se věnuje umění art brut, a kde má Zdeněk Košek své nezastupitelné místo. Výstava představuje divákům Zdeňka Koška ve všech jeho výtvarných podobách. Expozice je rozdělena do několika tvůrčích etap, které se od sebe liší nejen svým výtvarným vyjádřením, ale i odlišnou reflexí díla samého. Chronologické pojetí výstavy umožňuje divákovi pochopit a „spoluprožít“ umělecký vývoj a samotný život autora.

Mezi jeho oblíbené a nejčastěji zobrazované motivy patřil všední život, rodina, přátelé a samotné město Ústí nad Labem, ve kterém se sice nenarodil, ale za rodné město jej považoval. Lidi i město vyobrazoval v různých politických etapách, různých denních a ročních obdobích. Prostřednictvím svého různorodého rukopisu dával světu v malbách druhý rozměr.

Počátkem 90. let 20. století pod vlivem silné psychické nemoci opustil malbu, aby se s pomocí tvorby meteorologických obrazců dostal opět do stavu, kdy se k ní mohl po roce 1992 vrátit. Během nejsilnější ataky své nemoci se Zdeněk Košek obracel k svému nejoblíbenějšímu tématu – meteorologii. Měl pocit, že řídí celý svět – od počasí přes politické události až k malým životním momentům. Byl zahlcen tolika informacemi, že se rozhodl je zaznamenávat do obrazců, a to s pomocí meteorologie, matematiky a dalších věd. Vnímal a prožíval svět v 360°. Toto umělecké i životní období pro něj bylo velmi náročné, ale také plodné a především obrazce mu bez nadsázky řečeno „zachránily život“. V daný okamžik plnila tvorba obrazců tolik podstatnou autoterapetickou funkci.

V jeho tvorbě nalezneme dva rozdílné světy, které spolu přesto souvisí, a jeden bez druhého by neexistoval. Na jednom konci stojí extrémně fantazijní obrazce vznikající pod dojem, že Zdeněk Košek řídí počasí na celém světě, a na druhé straně motivy všedních dní z doby, kdy byla jeho nemoc potlačena, a autor byl schopen plné sebereflexe.

Muzeum města Ústí nad Labem