V muzeu mají novou expozici!

  •  

Nová expozice v Regionálním muzeu Teplice představuje zkameněliny všech geologických útvarů zastoupených na území okresu Teplice a v jeho nejbližším okolí, které jsou dochovány v paleontologické sbírce Regionálního muzea v Teplicích.

Jsou zde vystaveny vybrané ukázky fosilní mořské zvířeny druhohor z období svrchní křídy, dále třetihorní květena i zvířena zastoupená zejména souborem z prostoru hnědouhelné pánve a rovněž ukázky kosterních pozůstatků některých savců z období starších čtvrtohor. Expozice umožňuje svému návštěvníkovi vytvoření bližší představy o prehistorickém životě v oblasti Teplicka v období přibližně před 100 miliony lety až do dob pravěkého člověka.

Počátky muzejní paleontologické sbírky jsou spojeny se samotným založením teplické muzejní společnosti v roce 1894 a otevřením spolkového muzea pro veřejnost v roce 1897. Shromažďování nálezů zkamenělin však započalo již před rokem 1890. Základem sbírky zkamenělin se stala původně soukromá sbírka Antona Hermanna Fassla, všestranného a neúnavného sběratele a zároveň pozdějšího muzejního kustoda.

Muzejní společnost jeho soukromé sbírky zakoupila. Kolekce zkamenělin již tehdy obsahovala mnoho cenných vzorků fosilní flóry a fauny druhohor i třetihor z Teplic a okolí. Mnoho z těchto vzácných nálezů bylo předmětem odborného zájmu tehdejších věhlasných paleontologů, jakými byli například Paul Menzel či Gustav Carl Laube. Část nashromážděných nálezů zkamenělin pochází také z období první třetiny 20. století a nezanedbatelnou část sbírky pak tvoří materiál ze současných vlastních sběrů prováděných od roku 1995.