V Dubí se konaly již patnácté Mezigenerační hry

  •  

Stejně jako v loňském roce, se i letos senioři z našeho kraje zúčastnili na konci června XV. Mezigeneračních her. Hry se konaly Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v Dubí Na Výšině a jejich principem je setkání dvou různých generací. A proto se jednotlivá družstva skládají vždy ze tří seniorů a tří dětí. Celé hry měly pohádkový motiv, tak se všichni přenesli do světa pohádek, což děti vítaly s radostí a senioři mohli zavzpomínat na oblíbené pohádky z dob dětství svých dětí.

Na všechny účastíky her čekalo překvapení v podobě kouzelníka, který do svého kouzlení zapojil nejen děti, ale i seniory, takže se všichni výborně bavili. Následně nastala chvíle vyhlášení vítězů mezigeneračního klání, na které se všichni těšili a těžko říci, jestli více děti či senioři. Z jedenácti soutěžních družstev byla oceněna ta nejlepší.

Společným úsilím se podařilo soutěžnímu družstvu z Meziboří vybojovat první místo, což vyvolalo velikou radost jak u seniorů, tak děvčat. Druhé místo získal tým ze ZŠ v Dubí 2 a na třetím místě se umístilo družstvo ze Senior centra Pohoda. Všechna soutěžní družstva byla odměněna krásnými cenami a hlavně nezapomenutelným zážitkem.  Po vyhlášení nejlepších družstev se všichni posilnili dobrým obědem. Odpolední program pokračoval vystoupením dechové skupiny Doubravanka, která sklidila velký úspěch. Tančilo se, klábosilo, zpívalo a poslouchalo. Kdo nechtěl tančit, tak se alespoň pohupoval do rytmu.