UJEP předá čestný doktorát honoris causa Erazimu Kohákovi

prof. Erazim Kohák, Ph.D. Foto: Stanislav Peška
  •  

V Císařském sále  ústeckého muzea bude předán titul „doctor honoris causa“ prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D. Udělení tohoto čestného akademického titulu ústeckou univerzitou reflektuje na nemalé zásluhy prof. Koháka o českou filozofii a československou i českou demokracii, kterou rozvíjel a podporoval v rámci své akademické i občanské činnosti doma i v USA. Slavností chvíle se uskuteční 9. Března od 14:00 hodin.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem udělí tento titul na návrh Filozofické fakulty UJEP. „Přínos prof. Koháka tkví zejména v tom, že se soustavně zabýval českou filozofií, nejvíce Masaryka, Rádla a Patočky, i v době své emigrace a zprostředkoval ji angloamerickému světu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.

Prof. Kohák působil na univerzitě v Bostonu a po svém návratu do Čech v roce 1990 na FF UK v Praze. Věnoval se fenomenologii, obzvláště však morální filosofii, etice a ekologické etice. Jeho kniha s názvem Zelená svatozář patří k základním textům environmentální filozofie a etiky. Nejen toto téma ho spojuje s ústeckou alma mater. Mezi jeho žáky patří přední ústečtí filozofové Vlasta Christovová a Martin Šimsa.

Na slavnostní ceremoniál udělení četného doktorátu naváže beseda, na níž bude představena kniha Oheň a hvězdy. Jde o upravený překlad úspěšné knihy The Embers and the Stars, která vyšla v USA v roce 1984, a čeští čtenáři ji mohli číst pouze v samizdatu. Nejedná se o pouhý překlad, ale značně upravený text, obohacený osobní zkušeností dalších dvaatřiceti let života. Je to dílo spíše meditativní než vědecké, ale vrchovatě naplněné moudrostí a snahou najít rovnováhu mezi moderním životem a přírodou.

„Slavnostní ceremoniál i následná beseda jsou veřejné, proto jsou zváni nejen studenti a pedagogové ústecké univerzity. Navíc bude na místě možné zakoupit knihy pana prof. Koháka, které přiveze brněnské nakladatelství SLON,“ doplnila M. Hrubá.

UJEP Ústí nad Labem