UJEP předá čestný doktorát honoris causa Erazimu Kohákovi

prof. Erazim Kohák, Ph.D. Foto: Stanislav Peška
  •  

V Císařském sále  ústeckého muzea bude předán titul „doctor honoris causa“ prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D. Udělení tohoto čestného akademického titulu ústeckou univerzitou reflektuje na nemalé zásluhy prof. Koháka o českou filozofii a československou i českou demokracii, kterou rozvíjel a podporoval v rámci své akademické i občanské činnosti doma i v USA. Slavností chvíle se uskuteční 9. Března od 14:00 hodin.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem udělí tento titul na návrh Filozofické fakulty UJEP. „Přínos prof. Koháka tkví zejména v tom, že se soustavně zabýval českou filozofií, nejvíce Masaryka, Rádla a Patočky, i v době své emigrace a zprostředkoval ji angloamerickému světu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.

Prof. Kohák působil na univerzitě v Bostonu a po svém návratu do Čech v roce 1990 na FF UK v Praze. Věnoval se fenomenologii, obzvláště však morální filosofii, etice a ekologické etice. Jeho kniha s názvem Zelená svatozář patří k základním textům environmentální filozofie a etiky. Nejen toto téma ho spojuje s ústeckou alma mater. Mezi jeho žáky patří přední ústečtí filozofové Vlasta Christovová a Martin Šimsa.

Na slavnostní ceremoniál udělení četného doktorátu naváže beseda, na níž bude představena kniha Oheň a hvězdy. Jde o upravený překlad úspěšné knihy The Embers and the Stars, která vyšla v USA v roce 1984, a čeští čtenáři ji mohli číst pouze v samizdatu. Nejedná se o pouhý překlad, ale značně upravený text, obohacený osobní zkušeností dalších dvaatřiceti let života. Je to dílo spíše meditativní než vědecké, ale vrchovatě naplněné moudrostí a snahou najít rovnováhu mezi moderním životem a přírodou.

„Slavnostní ceremoniál i následná beseda jsou veřejné, proto jsou zváni nejen studenti a pedagogové ústecké univerzity. Navíc bude na místě možné zakoupit knihy pana prof. Koháka, které přiveze brněnské nakladatelství SLON,“ doplnila M. Hrubá.

UJEP Ústí nad Labem

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*