TIP: Přihlaste se do bezplatného kurzu

  •  

Jste stále aktivními řidiči a je vám více než 65 let? Tak máte jedinečnou možnost ověřit si svou aktuální kondici za volantem v bezplatném kurzu bezpečné jízdy pro seniory. Je součástí projektu Jedu s dobou, který pokračuje už čtvrtým rokem. Nejbližšími termíny kurzů na výcvikových plochách mosteckého polygonu jsou 30. květen, 27. červen a 18. červenec. Registraci najdete zde.

Senioři si při praktickém výcviku vyzkoušejí zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládání smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností. „Neexistuje prakticky žádná jiná alternativa, kde by mohli pod odborným dohledem na uzavřených plochách tyto zkušenosti získat. A je to velmi potřebné, ze statistik dopravní nehodovosti totiž vyplývá, že následky na životech a zdraví účastníků silničního provozu v seniorském věku nejsou příznivé,“ upozornil instruktor mosteckého autodromu Marek Kohoutek.

Za pravdu mu dává i dopravní expert Jan Pechout. „Starší řidiče nelze hodnotit stejným měřítkem. Jsou za volantem značně rozdílní. Obecně lze o nich říci, že jsou zkušenější než mladí řidiči, dovedou lépe předvídat, odhadnout chování druhých účastníků silničního provozu, důsledně dodržují dopravní předpisy. Mají však pomalejší reakce, většina z nich hůře vidí, někteří mají problémy s rychlým pohybem, jsou až přehnaně opatrní a váhavější,“ vyjmenoval.

Osvěta s možností praktického nácviku zvládání krizových situací pod vedením zkušených instruktorů je proto pro řidiče z řad seniorů ideální příležitostí naučit se v silničním provozu pohybovat co možná nejbezpečněji. Součástí bezplatného kurzu jsou také praktické ukázky první pomoci.

Senioři si v každém z termínů mohou vybrat ze dvou kurzů, dopoledního a odpoledního. První začíná v 8:00 hodin, druhý v 14:00 hodin. Praktickému výcviku předchází teoretická výuka v učebnách polygonu. V hodinové přestávce si účastníci kurzu pochutnají na obědě či večeři, podle toho, který kurz zvolí. Jídlo je také zdarma.

„V teoretické části se zaměřujeme na dopravní legislativu. Zjišťujeme například často, že účastníkům kurzů skončila platnost řidičského průkazu, aniž o tom vědí. Upozorníme je také na nutnost absolvovat povinnou lékařskou prohlídku při dovršení 65. roku věku. S případnými omezeními lékař musí seznámit příslušný dopravní odbor magistrátu, jeho pracovníci si pak řidiče zavolají a vystaví mu nový řidičský průkaz, v němž jsou tato omezení zaznamenána,“ vysvětil instruktor.