TÉMA: Jak může kraj pomoci seniorům v exekuci?

  •  

Zadlužení a následné exekuce trápí stále více českých seniorů. Exekuci  na  důchod  jich  má  už  přes  devadesát  tisíc.  Můžou  za  to  především  rostoucí  životní  náklady,  které  zejména  jednočlenné domácnosti, což často senioři jsou, nezvládají, ale také  jejich  snaha  finančně  pomoci  rodině  anebo  nalítnutí  na  triky takzvaných šmejdů.

Petr Urbánek, zastupitel Ústeckého kraje, ANO 2011

Z příkladu mých rodičů si velice dobře uvědomuji, jak mohou být někteří senioři náchylní a bezbranní vůči nekalým praktikám různých šmejdů. Ti jim dokáží vnutit předražené a často i nepotřebné zboží, a pomocí rozhodčích doložek u smluv udělat i z malého dluhu obrovský problém, který skončí exekucí. Dalším častým důvodem pro exekuce seniorů bývá ručení svou nemovitostí dětem nebo vnukům. Z celkového počtu cca 800 tisíc lidí v exekuci je kolem 90 tisíc důchodců. Vláda a ministerstvo spravedlnosti v posledních letech prosadily množství legislativních změn, které omezují prostor pro nekalé praktiky šmejdů, pro úvěrové společnosti zavedly povinnost ověřovat dlužníkovu schopnost splácet nově poskytované půjčky, zabraňují astronomickému navyšování drobných dluhů o neúměrně vysoké penále a poplatky a obecně zvyšují ochranu všech slušných lidí, kteří se nezadlužili úmyslně. Roli kraje vidím hlavně v oblasti prevence, osvěty a dostupnosti kvalifikované právní pomoci i pro nemajetné. Jsem proto rád, že Ústecký kraj pravidelně finančně podporuje různé poskytovatele bezplatného právního poradenství pro dlužníky. A Seniorským listům patří poděkování, že otevřením této diskuse přispějí alespoň malým dílkem k osvětě mezi občany našeho kraje.

Jaroslav Vodička, zastupitel Ústeckého kraje, SPD-SPO

Jak může kraj pomoci seniorům v exekuci? Formou občanských poraden, které mohou být organizovány: formou návštěvy ve specializovaném středisku kraje, prostřednictvím telefonického poradce nebo on-line přes internet. Dále formou bezplatné právní pomoci. Seznam advokátů k poskytování bezplatné právní pomoci vykonává pro celé území ČR pobočka České advokátní komory v Brně. A jak uchránit důchod před exekucí? Nechoďte na předváděcí akce. Pokuste se zarazit problém hned v zárodku a zjistěte, jestli můžete například zboží vrátit. Zkuste se bránit a obrátit se na advokáta, aby vyhodnotil podmínky dané smlouvy. Požádejte o pomoc rodinu. V případě exekuce se poraďte nejlépe přímo u zdroje, tedy u Exekutorské komory ČR, která soudní exekutory sdružuje a dohlíží nad jejich činností. Provozuje bezplatné poradny v Praze, Brně a v Plzni, v dalších městech jsou pak poradny jednotlivých exekutorských úřadů. Bližší informace najdete na adrese http://www.ekcr.cz. Existují i mobilní právníci, kteří jedou za seniory a bezplatně jim pomohou s dluhem i exekucí.

Zbyněk Svoboda, zastupitel Ústeckého kraje, ČSSD

V posledních letech roste zadlužení celé populace a nevyhýbá se ani seniorům. Mnoho z nich má se svými dluhy problém a dostává se do fáze předlužení, kdy již nejsou schopni hradit své závazky. V síti sociálních služeb Ústeckého kraje jsou akreditované proti dluhové občanské poradny, které mohou využít i senioři.

Jaroslav Dubský, zastupitel Ústeckého kraje, KSČM

Kraj finančně podporuje registrované poskytovatele sociálních služeb, konkrétně služby odborného sociálního poradenství. V rámci těchto služeb je se seniorem řešen vznik dluhu, průběh řešení a prevence vzniku dalších dluhů. Kraj úzce spolupracuje s občanskými poradnami, které pokud mají akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR, zajišťují pro seniory, ale nejen pro ně, oddlužení.

Prvním řešitelem těchto problémů seniorů bývá zpravidla sociální pracovník obce či města, kde senior žije. Zde uvedu ještě jeden případ ze svého okolí. Okresní výbor KSČM v Teplicích nabízí bezplatnou poradenskou službu renomovaného právníka. Jsou stanoveny úřední hodiny, kdy tento právník v budově okresního výboru tyto služby poskytuje a to všem občanům, kteří o ně požádají.

Vše výše uvedené je až důsledek našeho nerozumného jednání. Více jak kde jinde je zde důležitá prevence. Jsme obklopeni prostředím, které je tržní a bezohledné. Reklamy ve sdělovacích prostředcích tisku nás bombardují „ výhodnými nákupy“ a my jim podlehneme. Často jsou klamavé a lživé, zaměřené právě na nás, seniory. Vím, o čem hovořím, jsem také senior, za dva měsíce mi bude sedmdesát. Před každým svým rozhodnutím se poraďte se svými nejbližšími, dětmi, přáteli. Dluhová past je strašákem a číhá na nás za každým rohem. Exekutor za dveřmi je jen důsledek našeho nerozvážného jednání.

Drahomíra Miklošová, zastupitelka Ústeckého kraje, ODS

V první řadě by měla seniorovi, který se dostane do finančních problémů, pomoci rodina. Pokud vše funguje, tak by to mělo být řešeno v rámci rodiny, protože staří lidé se dostávají do exekuce často kvůli mladým. Dále kraj podporuje služby odborného sociálního poradenství. Existuje i řada neziskových organizací, které se řešením této situace zabývá. Takže oslovit nějakou z nich. Na příslušnou neziskovou organizaci je nasměruje právní kancelář. Možností je také se obrátit na obec či město, kde senior žije. My máme v Obrnicích svoji příspěvkovou organizaci sociální služby, která poskytuje pomoc při řešením s exekucemi, a pomáháme s insolvencemi. Zásadní je, že ten člověk musí chtít svůj problém řešit.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*