Setkání u kapličky na Vlčí Hoře

  •  

V den státnosti 28. září jsme vzpomněli na kamarády a kamarádky, kteří už nejsou s námi. Kvůli pandemii nebyl uplynulý čas jednoduchý. Určitě to ještě bude boj. Bohužel v minulem čase někteří naši přátele a kamarádi svůj boj s covidem prohráli. Epidemiologická opatření nám neumožnila se s nimi důstojně rozloučit. Učinili jsme tak s odstupem času o svátku sv. Václava.

Turisté připravili nejprve setkání u kapličky s hudební produkci komorní kapely pana Engla, následoval krátký příhovor starosty města Jana koláře a předsedy OKČT. Účastníci přivítali milého hosta předsedkyní republikové rady senioru ČR Lenku Desatovou. Též bylo připraveno drobné občerstvení. Pro zájemce byl následně připraven krátký výlet přes Brtnickou křížovou cestu a rozhlednu na Vlčí hoře do čajovny Mobilis tilia.

Setkání se uskutečnilo u kapličky sv. Antonína Paduánského. Kaplička, která stála téměř 250 let a byla v 70. letech minulého století zbourána. V roce 2020 byla členy Klubu českých turistů Krásná Lípa, největší zásluhu na tom měl Jan Douda, postavena a vysvěcena nová kaplička. Antonín Paduánský je mimo jiné patronem pocestných, to znamená i turistů. V letošním roce ke kapličce přibylo nové schodiště se zábradlím, vchod zdobí kovaná mříž a přibyla dubová lavička.

Václav Hieke, Klub českých turistů Česká Lípa