Senioři z Louky u Litvínova se nenudí

  •  

Klub seniorů v Louce u Litvínova je počtem členů malý, ale svou aktivitou se může porovnávat i s větším klubem.

Je nás osmadvacet, scházíme se v Klubovně 2x měsíčně, společně slavíme nejen životní výročí členů, ale i další jako MDŽ, Velikonoce, Den matek, Den seniorů a ukončení roku. Pro dobrou náladu nám při oslavách zahraje harmonikář z Louky. Naše členky navštěvují na pozvání spřátelených klubů akce v Meziboří, Bílině, Braňanech, Bílině a Horním Jiřetíně. Také se účastníme akcí pořádaných Regionálním svazem České republiky, například Liga zábavy – vědomostní soutěže a Sportovní hry seniorů v Litvínově.

V letošním roce jsme uspořádali 19. října Posvícenskou zábavu v našem Kulturním domě nejen pro místní seniory, ale také pro spřátelené Kluby seniorů z Meziboří, Bíliny, Braňan, Horního Jiřetína a další příznivce.

Zahrát přijela kapela až ze Strakonic. V zaplněném sále se linuly krásné, nejen šumavské melodie, o které se postarali tři muži ve věku od 72 do 89 roků. Svými písněmi nás rozezpívali. Na všech stolech byly nabízeny posvícenské koláčky a bonbóny (dar členů Klubu seniorů z Louky), které všem přišly k chuti.

Členky klubu v čele s předsedkyní paní Dášou Volfovou se postaraly o bohatou tombolu plnou překvapení. Do tomboly přispěli i členové klubu z Meziboří. Překvapení večera byla promenáda masek, do kterých se převlékli přítomní senioři a tak zpestřili taneční zábavu. Na závěr společně pořídili fotografii, kde předsedkyně z Louky drží znak RS ČR. Činnost všech klubů Regionu Most je Radou seniorů v Ústeckém kraji hojně podporována po celý rok již od jejího vzniku.

Předsedkyně klubu paní Dáša Volfová spolupracuje s vedením obce. Obecní úřad v Louce u Litvínova nám bezplatně poskytuje klubovnu pro naše setkávání, každoročně přispívá finanční částkou z rozpočtu obce na naše aktivity (zájezdy do přírody a poznávání památek naší krásné vlasti, pohoštění při Výroční schůzi, oslavě konce roku).

Na pozvání předsedkyně mezi nás zavítají představitelé obce starosta pan Dub nebo místostarostka paní Drvotová. Vyslechnou naše radosti i starosti, potěší nás, poinformují nás o dění v obci. Jsme rádi, že jim senioři nejsou lhostejní a za to si zaslouží naše poděkování.

Maria Novotná, Klub seniorů Louka u Litvínova

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*