Senioři z Hrobu vyhlíží konec pandemie

  •  

Spolek seniorů Hrob má svůj plán již od začátku roku připraven. Bohužel, ze známých důvodů ho nelze realizovat. Striktně dodržujeme příkazy a zákazy, přesto chceme být s členy v kontaktu.

V našem spolku oslaví letos 24 jednotlivců svá životní jubilea a považte, deset manželských párů výročí svatby! Z toho 2 manželské páry 60 let společného soužití a jeden dokonce 65 let.

Každý z nich od nás dostane malou pozornost, květiny a ručně zhotovená blahopřání. Co přání, to originál. A pro všechny členy spolku už máme připravené dárky ke Dni matek.

Čurdová K., SpS Hrob