Senioři v Meziboří mají pokoj na vzpomínky

  •  

Domov sociálních služeb Meziboří zřídil pro své klienty reminiscenční místnost. Vznikla díky výtěžku ze 13. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Ten se uskutečnil na jaře roku 2016. Ze vstupného se vybralo téměř 135 tisíc korun, které putovaly právě do Meziboří.

Reminiscenční terapie je zjednodušeně terapie vzpomínkou. Patří mezi základní terapie u pacientů s demencí, využívá se však i u zdravých seniorů a u seniorů s kognitivní poruchou. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek, které mají pro člověka důležitou hodnotu.

„Vzpomínání je pro většinu lidí příjemné, uvolní se u rozhovoru, vypráví o minulosti a tím se oživí paměťové dráhy,“ řekla ředitelka Domova sociálních služeb Meziboří Helena Tichá.