Senioři v Lounech aktivně pracují už 20 let

  •  

Datum založení našeho klubu je 1. dubna 2003, ale my to oslavili už 30. března. Na oslavě se podíleli prakticky všichni, byl to pro ně svátek a slavnostní den. Také hosté, kteří přišli seniorům popřát byli významní, poslankyně Nina Nováková, bývalá senátorka a zástupkyně Konta Bariery Alena Dernerová, celý autobus přátel z Zschopau, se kterými máme dvacetiletou spolupráci a také zástupci města Coswig i senioři z Vědomic, Karlových Varů a Stará Garda kuchařů a cukrářů z Prahy, staronoví přátelé z Bíliny a mnoho dalších. Lounské divadlo bylo prakticky plné a nezapomněli na nás ani bývalí představitelé města Radek Šabata a Vladimír Hons. Bohužel z našeho města nikdo.

Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová a předsedkyně KR RSČR Květoslava Čelišová poděkovaly seniorům za odvedenou aktivitu a reprezentaci nejen Města Louny, ale i České republiky. Program byl mezinárodní a odměnou rautík s českými produkty, hlavně z rukou našich seniorek.  Finančně nás dotovalo Město Zschopau, ELNA Počerady a kulturní komise MěÚ Louny. Děkujeme chráněné dílně TS Louny za květiny. Poděkování patří mažoretkám Slunenčnice, Senior Melody a speciální MŠ a také našim seniorkám, které předvedly již tradičně Ta naše písnička česká. Akce byla velmi zdařilá.

Chyběli nám, poslanec Michal Kučera – zdraví je důležitější a senátor Ivo Trešl – setkání s presidentem je na prvním místě. Oba nám toto vynahradili pozváním na svá pracoviště v dubnu do Poslanecké sněmovny s prohlídkou a výkladem v celém areálu, včetně občerstvení a v květnu do Senátu, kde jsme navštívili i Valdštejnskou zahradu a při obědě si zazpívali a zatančili s Moraváky, kteří byli také na návštěvě svého senátora.

Naše tradiční oslava Dne matek s dětmi ze speciální MŠ nesměla chybět a potěšila naše členky. Také jsme se zúčastnili Krajských sportovních her, kde jsme bez zkušeností a tréninku obsadili krásné šesté místo ze 24 družstev. Sice počet seniorů je po Covidu nižší, ale také přibývají seniorům zdravotní problémy, ale přesto chtějí se radovat, pomáhat a být aktivní.

Nesmím opomenout již tradiční pomoc při Memoriálu K. Raise, kde senioři pomáhají podle potřeby a hlavně dělají aktivní zábavný program pro děti. O mnohých aktivitách vypovídají fotografie, ale muselo by jich být mnoho. Završení byl výlet do Rakovníka na exkurzi do tamního domova pro seniory na doporučení pana senátora. Vedení domova nám nabídlo spolupráci při různých přednáškách i terapeutických dílnách, což jsme přijali s radostí. Také nás navštívil a předal nové informace ředitel MP Radek Baláž, beseda o bezpečnosti seniorů nebrala konce. Tak naši senioři žijí a radují se ze života.

Vilma Svobodová, Pomoc bližnímu senior klub, Louny