Senioři na Meziboří mají nový vzpomínkový pokoj

Foto: Ústecký kraj
  •  

Reminiscenční terapie, zjednodušeně terapie vzpomínkou, patří mezi základní terapie u pacientů s demencí. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek, které mají důležitou a nenahraditelnou hodnotu, a to i u zdravých seniorů a seniorů s kognitivní poruchou.

Díky výtěžku ze 13. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje, kdy se na vstupném vybralo téměř 135 tisíc korun, mohl být zrealizován záměr Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace vybudovat a aktivně, dennodenně využívat vzpomínkový pokoj, coby nástroj pro vyvolání vzpomínek. Reálná podoba v prvorepublikovém duchu se utvářela v horizontu několika měsíců.

Za Ústecký kraj se slavnostního otevření dne 5. prosince 2016 zúčastnili vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Csonka a předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Dominik Hanko.

Děkujeme Ústeckému kraji za možnost využít vytěžených finančních prostředků a seniorům přejeme příjemně strávené chvíle v jejich novém vzpomínkovém pokoji, kde mohou nyní společně sdílet své životní příběhy a vzpomínky.

Marie Vorlová, Domov sociálních služeb Meziboří