Senior klub Teplice žije kulturním a společenským životem

  •  

Od roku 2012 vyvíjí v Teplicích svoji různorodou činnost Senior klub České republiky, sídlící v domě s pečovatelskou službou pana Ing. Stanislava Holuba, v Českobratrské ulici. Právě zde se vytvořila aktivní výborová skupina seniorů, která iniciuje pravidelný kulturní a společenský život nejen zdejších seniorů. Do činnosti klubu se totiž podařilo zapojit též množství seniorů z dalších podobných zařízení z Teplic i okolí, včetně těch, kteří žijí samostatně ve svých domácnostech.

V senior klubu velice dobře kvete zejména společenská činnost. Minimálně dvakrát měsíčně se konají řízené společenské zábavy s pestrým hudebním programem. Cílem je především aktivně zapojit seniory a odreagovat je od problémů, které život dříve narozených přináší. Mnozí tak baví ostatní i sami sebe. K oblíbeným patří zdejší country skupina Kacíři, hráč na akordeon, ale i mnozí další četní hostující hudebníci. Denně od 18 do 20 hodin slouží společenským účelům kavárnička seniorů, kde si mohou společně posedět, popovídat, zazpívat, vypít čaj, kávu nebo víno a pobavit se s ostatními.

Postupně se iniciátorům a protagonistům senior klubu podařilo aktivovat velice různorodé volnočasové aktivity, do kterých se senioři zapojují. Patří sem pořádání kratších i celodenních výletů autobusem za památkami, pamětihodnostmi či do přírody, zájezdy do pražských divadel a rovněž sportovní činnost, které slouží vlastní relaxační zahrada s hřištěm. Proto zdejší senioři nechybí ani při různých sportovních hrách a kláních seniorů v rámci Teplicka nebo krajských akcích pořádaných Krajskou radou seniorů a Ústeckým krajem.

Mnoho žen z klubu patří k velice šikovným a vynalézavým, takže se mohou pochlubit nejrůznějšími výtvory z oblasti gastronomie, ručních prací, malířství i fotogrfování. Dokladem toho se stala též výstavka v prostorách zdejšího klubu, z níž byly některé práce zařazeny do celokrajské soutěže Seniorart, kterou vyhlásila Krajská rada seniorů. Pro zdokumentování veškeré činnosti slouží klubu archiv fotografií, kroniky pro každý rok, vydávání vlastního časopisu i zachycení stěžejních akcí filmovou kamerou. Zanedbatelná není ani spolupráce teplického senior klubu s dalšími podobnými kluby a organizacemi, při níž dochází k vzájemným návštěvám a některým společně konaným akcím. Tato spolupráce probíhá v rámci celého Ústeckého kraje, přičemž nejintenzivněji je vedena se seniory z Bíliny, Krupky, Trmic a Ústí nad Labem.

V senior klubu Teplice si dobře vede rovněž kulturní činnost, která se zaměřuje na různé recitační, divadelní, hudební i pěvecké výstupy, na vědomostní soutěže, zdravovědu, historii i další činnost, z níž si můžeme ještě připomenout alespoň pořádání kurzů na počítači či taneční kursy pro seniory. Kromě vlastních zdrojů v rámci senior klubu jsou též zváni stálí nebo občasní hosté, ke kterým patří například divadelníci ze Severočeského divadla, opery a baletu v Ústí nad Labem, mladí heci z hereckého studia Krušnohorského divadla v Teplicích nebo některé hudební a pěvecké soubory.

O tom, že k hostům patří rovněž významné osobnosti naší vrcholné kultury, svědčí též pořad a setkání se známým a slavným tanečníkem, choreografem, hercem, zpěvákem i bavičem Vlastimilem Harapesem, dlouholetým členem Národního divadla v Praze, který v květnu 2016 přijel mezi početné publikum teplických seniorů a připravil si pro ně zajímavý, pozoruhodný a zároveň i nevšední veselý pořad s vyprávěním, včetně originálních filmových ukázek.

Pavel Kovář