S celosíťovou jízdenkou můžete hodně ušetřit

  •  

Ústecký kraj má propracovaný systém veřejné dopravy obsluhovaný moderními vozy.

Spoje na sebe navazují a doprava je integrovaná, tedy lze v ní využít jednotnou jízdenku, která při správném zvolení tarifu může cestujícím ušetřit velké množství peněz. Radní pro dopravu Jaroslav Komínek říká, že nyní je hlavním úkolem zaintegrovat co nejvíce MHD, které jezdí ve městech.

Co doprava v Ústeckém kraji může nabídnout seniorovi?
Tarif Dopravy Ústeckého kraje zatím nezná jízdenku pro seniory či jakoukoli skupinu cestujících. Cestující jsou od 18 let výše rozlišováni stejně. Nicméně určitou výhodou pro seniory může být, že existuje takzvaná celosíťová jízdenka, která platí celý den až do čtyř hodin do rána druhého dne. Mohou tak třeba s vnoučaty cestovat o víkendech a využívat na tuto jízdenku i na regionální turistické železnice, loď mezi Litoměřicemi a Ústím v kombinaci s MHD v Ústí nad Labem, Teplicích a od července nově i v Děčíne a Bílině. A samozřejmě to kombinovat se zelenými autobusy a spoji Českých drah.

To už schází jen letadla. Jak bylo složité to připravit?
Regionální turistické tratě se připravovaly asi tři roky. Letos máme vysoutěženo pět železničních tratí a jednu lodní. Chceme letos připravit soutěž na jejich zajištění na období následujících pěti let. Už například víme, že loď, která jede z Ústí do Lovosic a zpět, určitě bude jezdit buď proti sobě ve dvou spojích, nebo přibude linka do Děčína. Je o to velký zájem. Turistické trati mají jedno specifikum. U běžné dopravy je kladen důraz na moderní spoje. U turistických chceme opak, historické vozy. Museli jsme poptávat vlastníky starých vláčků, jestli jsou schopní a ochotní pro nás jezdit. Není jich zase tolik, ale na pěti tratích máme tři dopravce. A vše funguje. Příští rok bychom chtěli mít železniční turistické spoje zařazené i v papírových jízdních řádech Českých drah.

Uvažuje o dalších tratích?
Vše je vázáno na finanční prostředky. Ústecký kraj to stojí 11 milionů korun. Nepředpokládám, že bychom v rozpočtu příští rok dostali více, takže se budeme pohybovat v tomto rozmezí.

Ale do dopravy asi kraj nedává jen 11 milionů?
Samozřejmě, že ne. Kraj do dopravy dává ročně 1,25 miliardy korun. Větší část jde na železniční dopravu, menší část pak autobusy. Turistické tratě je jen opravdu malá část z celkového rozpočtu. Ale jde o peníze, které jsme ušetřili soutěžemi na autobusové dopravce.

Jak dnes funguje veřejná doprava?
Snažíme se, aby páteřní dopravou byla železnice. Myslím si, že máme velmi kvalitní spojení od Klášterce nad Ohří až po Děčín. Otevřeli jsme i mezinárodní linku z Děčína přes Sebnitz do Dolní Poustevny. Chceme stávající linky protáhnout i do Litvínova a Kadaně, aby cestující nemuseli přestupovat. Máme příslib SŽDC, že sem prodlouží dráty, aby je mohly využívat moderní elektrické vozy. Na železnici nám jezdí moderní elektrické a dieselové jednotky. A mezeru, kde není železnice, vyplňují autobusy. Snažíme se co nejvíce vyhovět cestujícím v požadavcích na úpravu jízdních řádů. Když je to možné tak vyhovíme. Se spoji se dá hýbat, ale může se také stát, že bychom mohli narušit celý systém a navazování spojů.

Mluvil jsme o nových vozech a ty jsou na železnici i silnici. Bylo těžké dotlačit dopravce k tomu, aby je nasadili?
V dnešním systému výběrových řízení, kdy je jediným kritériem cena, je těžké udělat výběrové řízení tak, aby obsahovalo vše, co požadujete. My jsme ale požadavky dali už do kritérií. Nové nízkopodlažní autobusy, zelenou barvu a další věci. Výsledkem je, že máme nejmodernější a nejnovější dopravu v celé České republice. Když někdo přijede do našeho kraje, obdivuje, že když jede zelený autobus, tak jde o vůz, který zabezpečuje krajskou dopravu. A to, že lidé mají zabezpečenou jednu jízdenku napříč celým krajem. A to nejen v autobusech, ale integrovat se nám podařilo i železniční dopravu. To byl zásadní krok a benefit pro cestující. Jsme jeden z mála krajů, který má České dráhy takto zaintegrované.

Vím, že děláte kontroly. Jak dopadají?
Nestává se, že by dopravci neplnili podmínky ohledně technického stavu. Bohužel se setkáváme s tím, že řidiči některých dopravců nedodržují ústrojovou kázeň a jezdí jako vagabundi. My razíme tezi, že pokud je hezký autobus, musí být i čistý a měl by ho řídit i slušně oblečený řidič. Také chceme, aby svítil a fungoval světelný panel. To jsou nejčastější problémy. To, že někdy nepřijede spoj, protože autobus z nějakého důvodu selže, se stát může a to chápu. Ale tyto věci jsou jen o lidském přístupu.

Chystáte nějaké změny v autobusové dopravě?
Můžeme čtyřikrát do roka upravovat jízdní řád a to se děje. Těžší je přidávat spoje a linky, protože ty jsou vysoutěžené a vše navíc by bylo již nad rámec smlouvy. Nicméně oproti minulosti nyní autobusová doprava ujede o 5 až 10 procent kilometrů více. Proto žádné zásadní změny nechystáme. Nyní hlavně jednáme s městy o integraci MHD. Už dnes, když si v Teplicích cestující koupí jízdenku v trolejbuse, přestoupí na ni na nádraží na vlak, tím pojede do Ústí a zde přijede až do nemocnice. My tento komfort chceme zavést v celém regionu. V Ústeckém kraji je 19 provozů MHD a my jich chceme zapojit co nejvíce. Nejlépe všechny.

Jaké to může mít výhody?
Už jsem mluvil o celosíťové jízdence na celý den. Pokud bude zaintegrovaný Chomutov, tak si cestující v chomutovském trolejbuse koupí tuto jízdenku za 130 korun, dojede vlakem do Ústí, trolejbusem do krajské nemocnice a pak po vyšetření zase zpět. Kdyby integrace nebyla, zaplatil by trolejbusy v obou městech a jeden směr vlakem stojí 106 korun. Například pro seniory to bude jistě velmi vítaná úspora.

Jak jednání probíhají?
V červenci se zapojují další města, třeba s Chomutovem a Jirkovem je integrace na spadnutí. Ze statutárních měst zatím jednání pokulhávají v Mostě.