Prevence je lepší než demence

  •  

Toto je mottem letošního Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na 21. září.

Seminář na toto aktuální téma připravila doktorka Yvona Jungbauerová, specialista v oboru. A to již dnes 21. září od 14.00 do 15.00 hodin v prostorách univerzity Jana Evangelisty Purkyně v kampusu Pasteurova 1, Ústí nad Labem – v prostorách Multifunkčního centra ve fialové aule č. 01.32

Cílem Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby je zvyšovat povědomí veřejnosti o této zákeřné nemoci. Příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zcela objasněny, a proto je důležité se z hlediska prevence zaměřit, jak tomuto závažnému onemocnění předcházet.

Alzheimerova choroba (demence) je degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Významně ovlivňuje kvalitu života nemocného.