Pozvánka na Hudební léto v Jezeří

  •  

Hudební léto na státním zámku v Jezeří, svátek hudby, který probíhá už šestým rokem uvede 5. srpna adaptací Gluckovy opery Orfeus a Eurydika.

„Výjevy černého divadla a básnický text provázaný se zvukem cembala dotvářejí mýtickou, bájeslovnou atmosféru. Fluoreskující bytosti plující prostorem mají být předobrazem znovuobnovení unikátního zámeckého divadla,“ přiblížila, co diváky čeká  Alena Hönigová ze Spolku pro zvelebení staré hudby v Čechách.

Festival uvádí díla z nejslavnější doby zámku Jezeří – přelomu 18. a 19. století, kdy byl zámek nejoblíbenější rezidencí knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze. Hudební léto v Jezeří pokračuje o sobotách dalšími třemi koncerty. Na programu jsou smyčcové kvartety 19. a 21. století, Skleněný svatostánek hudební múzy a Ztracený ráj, arkádské madrigaly Claudia Monteverdiho. Podrobný program festivalu najdete zde.

„Hrát se bude již tradičně na originálních nástrojích nebo jejich kopiích a v duchu dobové interpretace. Jako každoročně Vás zveme na občerstvení a procházky zámeckou zahradou o přestávkách,“ doplňuje Alena Hönigová.