Péči mohou pacienti dostat i doma

  •  

Věra Kosová pracovala několik let jako zdravotní sestra v nemocnici, ordinaci i domově pro seniory. Nyní působí v agentuře Acme a poskytuje zdravotní domácí péči. Vykonává tak dále práci  zdravotní sestry, ale u pacientů doma.

Jak jste se dostala k práci zdravotní sestry, která poskytuje zdravotní domácí péči?
Jsem vystudovaná zdravotní sestra. Pracovala jsme jak v nemocnici, tak v soukromé praxi i v domově důchodců, ale stále to nebylo ono. Chtěla jsem nějakou práci, kde bych měla větší svobodu. Po mateřské jsem proto nastoupila do agentury domácí péče.

Jak velká je to změna, v čem se to liší od nemocnice nebo domova pro seniory?
Liší se to hodně, v podstatě se to nedá srovnat. Největší rozdíl je ve svobodě času, kdy si ho organizuji sama a práci si také sama řídím. Když pracujete v nemocnici či ambulanci, tak je režim jasně  daný, ráno přijdete, musíte poskytnout nějakou péči, splnit administrativu a odpoledne jdete domů. Tady dostanete plán a pacienty, které musíte navštívit. Zorganizuji si to, zavolám klientům a domluvíme se, kdy přijdu.

Jak práce probíhá, přijedete domů k pacientovi a děláte co?
Záleží na tom, jaký výkon musíte udělat. Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí, tedy vše, co dělají sestřičky v nemocnici či nějaké ordinaci, my jsme schopni zajistit doma. Jedná se o  injekce, pravidelné léky, provádíme převazy, ošetřujeme stomie nebo děláme rehabilitace a následnou péči. Záleží na tom, co je potřeba, a od toho se vše odvíjí. Když pacient potřebuje inzulin, přijedu, podám mu ho a odjedu. Když děláte rehabilitaci, trávíte zde samozřejmě mnohem více času.

Jaký je váš nejčastější pacient?
Většinou jsou to starší lidé, kteří jsou nějakým způsobem limitovaní. Mají třeba hole a nemohou docházet na rehabilitaci. Nebo potřebují dohled nad léky či pomoc s aplikací inzulinu. Hodně jsou to klienti po mozkové příhodě. To jsou většinou muži středního věku. Jde o to, aby se nezhoršoval jejich stav. Je to velmi tvrdá práce, jak pro klienta, tak pro terapeuta. Ale máte s nimi asi jiný  vztah, než kdyby byli v nemocnici. Je tam větší důvěra, protože pokud k pacientovi docházíte dlouhodobě, vybuduje si k vám vztah.

Můžete ho přátelsky povzbudit?
Samozřejmě se stává, že přijdete a ten člověk není příliš naladěný. Třeba má ten den bolesti a necítí se dobře. Musíte ho proto motivovat k tomu, aby něco dělal. A když to bolí, tak mu vysvětlíte, že je to dobře. Protože cítí, že tam něco je. V drtivé většině jsou to velmi příjemné návštěvy. Mám jen hrstku lidí, kteří dokáží být nerudní, ale to dokážete v jejich stavu pochopit. Většinou se klienti na vás těší. Jsou to často lidé, kteří jsou na nás závislí. Nemají příbuzné a jsou sami. Vše nahrazujeme my.

Kdyby někdo chtěl dělat vaši práci, co musí splňovat?
Musí být vystudovaná zdravotní sestra. Musí mít splněnou akreditaci, která je požadovaná ministerstvem. My jsme schopni jí zajistit praxi, pokud by si to chtěla vyzkoušet v terénu. Musí být  zdatná ve výkonech, které provádí, protože jste v terénu sami. Pokud je dívka po škole, je ambiciózní a věří si, není jediný důvod, proč by to nemohla zkusit.