Ohlédnutí za 24. ročníkem Letního setkání seniorů

  •  

Letošní ročník letního setkání seniorů byl již 24. konal se netradičně 21. června. Pořadatelem akce je MSSS v Mostě pod patronací mosteckého magistrátu. Místem konání akce tradičně hipodrom, který nám pravidelně prostory na tuto akci bezplatně zapůjčuje.

Přítomno bylo 222 seniorů, 159 doprovodů + vystupující a 50 dětí. Soutěžních družstev bylo dvacet. Vozíků jsme měli 38 a 51 chodítek. Celkem tedy přihlášeno bylo 431 osob. Akce se konala pro seniory MSSS a přizváno bylo 11 seniorů Čtveráci Patokryje a 9 klubů seniorů města Mostu po třech soutěžících. Dopravu zajišťoval Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Na programu bylo vystoupení dětí z Dětského rehabilitačního stacionáře F. Malíka, děti tanečního studia K. Hlaváčikové, možnost svézt se koňským povozem, navštívit a pohladit si živého koně ve zdejších stájích, velkým lákadlem byla zvířaty – lamy, kozy a kůzlátka, canisterapeutický pes Mia. Senioři měli možnost na stravenku dostat opečený buřt a v naší kuchyni upečené koláče. K dispozici byly i studené a teplé nápoje. Na personální výpomoc přišlo 40 studentů ze Střední zdravotnické školy Most a Střední školy diplomacie a veřejné správy Most.

K tanci a poslechu hrála skupina Sortiment. Soutěže byly tematicky zaměřené na dominanty města Mostu – aquadrom, autodrom, aerodrom, hipodrom, hrad Hněvín, pivovar. Klub seniorů měl BolloBall a svou disciplínu měl i magistrát. Jediným negativem bylo dlouhé čekání u jedné ze soutěžních disciplín.

Jako ceny byly pro první místa zajištěny poháry, pro všechna tři první místa v obou kategoriích dále medaile, diplomy a dárkové balíky. Vyhodnocen byl i absolutní vítěz. Ten se stává na celý rok držitelem putovního poháru. Byla i soutěž o nejhezčí klobouk.

Pozitivem této akce je, že vyvezeme naše seniory do krásného prostředí plného zeleně, a vzájemné setkávání seniorů mezi sebou, tedy sociální kontakt. Seniory přišli pozdravit i čelní představitelé města.

 

Helena Houšková, MSSS Most