Od ledna vyšší důchody i výchovné

  •  

Důchody se od ledna zvýší, v průměru to bude o 825 korun. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, zvyšovat se tedy budou obě složky důchodů. „Všichni ti, kdo pobírají některý z důchodů, jsou velmi zranitelnou skupinou, na kterou v současné době rostoucí ceny citelně dopadají. Valorizace důchodů je základní nástroj pomoci v této době,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Do výše starobních důchodů se od ledna 2023 také promítne takzvané výchovné, tedy odměna 500 korun za každé vychované dítě. Výchovné náleží vždy jen jednomu z rodičů. U žen se výchovné přizná automaticky. Muži, pokud byli hlavními pečovateli, si o výchovné musí vždy požádat a to nejpozději 31. prosince 2024, jinak nárok na výchovné nevznikne.