Nový vůz pro pečovatelskou službu

  •  

Máme velkou radost, že se můžeme těšit z nového vozu určeného pro pečovatelskou službu. Ten bude sloužit pro rozvoz obědů občanům našeho města. Slavnostního předání se zúčastnili nejen zástupci města a naší organizace, ale především sponzorů. Moc všem dárcům děkujeme za jejich příspěvek a pomoc potřebným osobám.

Eva Lhotská, Centrum denních služeb Bezručova Chomutov