Největším rizikem pro seniory je chudoba

  •  

Seniorů v Česku neustále přibývá. Třetinu obyvatel podle Českého statistického úřadu budou tvořit v roce 2050 lidé starší 65 let.

Podle členky republikové Rady seniorů a místopředsedkyně krajské Rady seniorů Květoslavy Čelišové se zvyšuje i počet seniorů balancujících na hranici chudoby.
kvetoslava celisova

Seniorům se nelíbí valorizace důchodů. Jaký systém by byl přijatelný?
Nelíbí, protože letošních 40 korun navýšení je směšné a nedůstojné. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje úpravy mechanismu zvyšování důchodů. Při nízké valorizaci navrhuje zmocnit vládu ve třech variantách, jak důchody zvýšit více než je současné zákonné maximum. Jde za prvé o zavedení institutu jednorázového příspěvku, za druhé stanovení minimálního zvýšení u průměrného starobního důchodu a za třetí stanovení minimálního zvýšení u individuálního důchodu. Tedy ministerstvo navrhuje ve třech formách takzvanou minimální valorizace starobních důchodů, která nesmí být nižší než 1,7 procentního bodu. Rada seniorů navrhovanou snahu vítá, ale s ohledem na stav dikce zákona před takzvanou Drábkovou reformou, ji považuje za naprosto nedostatečnou. Návrh požadujeme dopracovat. Budeme prosazovat plnohodnotnou valorizaci penzí pro rok 2017 a spravedlivý, dokonalý a progresivnější mechanismus valorizace penzí. Za velkou naději po seniory považujeme připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Zákon o sociálním bydlení se ale netýká jen seniorů.
Netýká se výhradně seniorů, ale také seniorů. Náklady na bydlení jsou v České republice vysoké a tvoří podstatnou část výdaje z důchodu. Řadě seniorů při zaplacení bydlení zbyde jen minimum z důchodu na jídlo a léky. Z výzkumu sociálně vyloučených lokalit, který se uskutečnil vloni, vyplynulo, že stále roste počet seniorů bydlících v ubytovnách. A když nedokáží platit ani ubytovnu, odcházejí z donucení k rodinám, do domovů důchodců anebo v těch nejhorších případech končí jako bezdomovci.

Co považujete za největší riziko pro seniory?
Bezpečnost a chudobu. Senioři tvoří podstatnou část našich spoluobčanů a zaslouží si naší úctu a pozornost.
Ráda bych, aby krajská rada seniorů tam, kde to ještě nefunguje, pomohla zprostředkovat místa, kde by se mohli senioři setkávat, pořádat debaty a zaměřit se na prevenci. Pro seniory, kteří už podlehli nátlaku takzvaných šmejdů, počítáme s bezplatnou právní pomocí.  Pro osaměle žijící starší občany chceme zajistit bezpečnostní alarmy, které pomohou při ohrožení bezpečnosti, ale i při náhlém zhoršení zdravotního stavu.
V Česku hrozí podle statistiků asi sedmi procentům lidí nad 65 let příjmová chudoba. Pokud by senioři nedostávali nejrůznější dávky, pod hranicí chudoby by se ocitla desetina z nich. To naprosto odmítám. Takový přístup, kdy jste prostě staří, a proto máte smůlu a svůj život dožijete v chudobě o rohlících a vodě, je odporný.
Vždyť o tom, že senioři nemají na růžích ustláno, svědčí i to, že jich stále více musí v důchodu pracovat, aby pokryly svoje náklady. Pracujících důchodců v Česku přibývá. Nejvíc seniorů pracuje v Praze, naopak nejméně v Olomouckém kraji. Zatímco ještě před třemi lety si k penzi přivydělávalo necelých 323 tisíc lidí starších šedesáti let, o rok později jich bylo už o 12 tisíc víc.

To jsme ale zpátky u systému valorizace důchodů. Jaký systém by byl ideální?
Nynější způsob valorizace je prostě špatný. Rada seniorů navrhuje zvyšování penze o růst nákladů důchodců a o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Odborné komise a ministerstvo práce a sociálních věcí pracují ještě s dalšími variantami. Jednou z nich je i zavedení minimální penze 8500 korun, která by bránila před pádem do chudoby. Starobní důchod pod touto hranicí pobírá asi 188 000 lidí v České republice. Penze by se jim do této částky podle návrhu dorovnávala. Všechny návrhy nakonec budou mít v rukách politici. Budeme se snažit, abychom je přesvědčili, že je nezbytné důchodcům vyjít vstříc a nenechat je živořit.

Jaké jsou priority Rady seniorů v roce 2016?
Připravujeme mezinárodní konferenci k návrhu zákona o seniorech, která bude pod záštitou prezidenta České republiky. Pozvaní budou představitelé seniorských organizací, poslanci, senátoři, odpovědní ministři, představitelé Rady seniorů Rakouska, Slovenska a Německa. Pokud se nám podaří zajistit finanční prostředky, chceme, aby se v srpnu se uskutečnily mezinárodní sportovní hry seniorů v Olomouci.

Co letos chystá rada seniorů v Ústeckém kraji?
Letos se v našem kraji bude konat spousta akcí. Připravujeme ve spolupráci s Ústeckým krajem odborné přednášky pro seniory, sportovní hry pro seniory v Litvínově, sportovní turnaje – soutěže zacílené na aktivní žití seniorů, soutěž SeniorArt, soutěž O nejaktivnější klub seniorů. Stejně jako vloni se bude konat Krajský den seniorů a dny seniorů v jednotlivých městech našeho kraje. Protože je letošní rok rokem volebním, chceme uspořádat také předvolební kulaté stoly, kde by tématem číslo jedna měl být právě vztah kandidátů k seniorům. Hledáme rovněž další možnosti financování Seniorských listů, snahou je dostat je do takové finanční stability, aby bylo možné i nadále podporovat seniorské aktivity. Budeme pokračovat ve zmapování všech uskupení a klubů seniorů v celém kraji.