Napsali jste nám: Přivítání jara se opět vydařilo

ilustr. obr.
  •  

Uběhl rok a turisté se opět sešli na tradiční vycházce do přírody, a to na každoročním výšlapu na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří do výšky 837 metrů nad mořem. Oficiálně je již veden současným výborem jako 38. ročník, ale původní členové, turisté TJ Lokomotiva Teplice, zdolávali tento kopeček již daleko dříve.

V sobotu 23. března se akce zúčastnilo celkem 123 osob, které byli o konání akce informovány osobně členy oddílu turistiky, letáky, internetem, denním tiskem, rozhlasem, ale i periodickými tisky včetně těmi z okolních obcí. Snad se sluší jmenovat alespoň namátkově některé významnější, mezi nimiž byl nejrozšířenější Teplický deník, Zpravodajství iTeplice, Rádio BLANÍK, Rozhlas Sever, Seniorské listy, řada obecních zpravodajů a další.

Počasí bylo přímo ideální, jaké turisté již léta na Milešovce nezažili. Kde jsou často vzpomínané sněhové břečky, kluzký terén a eventuálně mrazík na vrcholku. Dnes již byli téměř všichni svlečení do oděvů s krátkými rukávy a řádně propoceni. Nikdo také na vrcholku nikam nespěchal a restaurace měly jistě dobré tržby. Dokonce se již někteří opalovali.
Pěkný výhled do okolí z Milešovky na všechny strany na sluncem osvětlené, poněkud však více v oparu skryté teplické údolí celé Krušné hory i jih od Středohoří byla odměnou za namáhavý pochod. Důkazem pak bylo pořízení nádherných fotek na památku i na pochlubení.

Trasy byly již klasicky zvoleny od 12 do 36 km. Na 36 km se bohužel přihlásil a vyrazil pouze jeden manželský pár až z Rychnova nad Kněžnou. To na 26 km se také z Teplic přímo vydalo pěšky 12 turistů, kteří reprezentovali Prahu, Dobříš, Loděnice, Havlíčkův Brod, Karlovy vary a další města. Z Teplicka byli prakticky pouze dva. 18 km absolvovalo 30 teplických občanů a na 12 km 79, mezi nimiž bylo i 32 dětí. Nutno je dodat, že na start nejkratších tras byli turisté vyvezeni autobusy do Žalan a Kostomlat, kdežto všichni ostatní na delší trasy vyrazili přímo z Teplic, jak již bylo řečeno.

Všichni, kteří výlet poctivě odchodili, byli spokojeni. Někteří se spolu blíže seznámili, většina si pořídila množství fotografií na památku, všichni se dobře pobavili, a hlavně udělali hodně pro své vlastní tělo, což není vůbec zanedbatelné.

Organizátoři akce jsou vděčni Obecnímu úřadu Bořislav, jejich radě v čele se starostou Alešem Navarou a Sokolu Bořislav zastoupený panem Kabourkem, kteří již turisty čtvrtým rokem vzali pod svá ochranná křídla a umožnili tak důstojné ukončení výletu a cíl jejich putování v prostorách svého sportovního areálu. Důstojně tak byl nahrazen úbytek restauračních míst v okolí. Hrdi jsou za to především pro propagaci obce Bořislav a města Teplice samotnými účastníky, kterým také byli poskytnuty reklamní materiály a mapy. Takže ještě veliký dík na závěr jmenovanému OÚ a Sokolu Bořislav. Dík samozřejmě patří i všem pořadatelům náročné akce, především pak i nečlenům oddílu. Tímto jsme několika slovy alespoň trochu přiblížili teplickým občanům, kteří takovou příležitost nevyužili, jak mohli strávit pár pěkných chvil v nádherném Středohoří, v tomto případě ještě za přepychového počasí, o kterém se nám v neděli, při psaní těchto řádků, už ani nezdálo.

Kromě účelně a přepychově stráveného dne, každý při odchodu na trasu, obdržel kousek pečiva, které bylo poskytnuto sponzorem oddílu pekárnou Pecud v Proboštově. Na závěr pak všichni, kteří prošli předepsanými kontrolami, dostali v cíli opět krásný porcelánový dárek, vyrobený sponzorem Český porcelán v Dubí. Určitě byl každý spokojen, o čemž svědčí i osobní děkování účastníků, kteří do cíle řádně ve zdraví a plni elánu dorazili.

Za výbor oddílu turistiky TJ Lokomotiva Teplice předseda Alois Kittl

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*