Nájemní bydlení nefunguje

  •  

Rada  seniorů  prosazuje změnu dávek na bydlení tak, aby více zohledňovaly výši nájmů  v     jednotlivých  místech republiky.  Senioři  totiž  často nezvládají  ani  s příspěvkem od státu rostoucí nájemné ve městech platit a zbývá jim na život  jen  malá  částka.  Podle předsedy Krajské rady seniorů Ústeckého kraje Aloise Malého je situace vážná.

Rada seniorů mluví o krizi s nájemním bydlením seniorů. Opravdu je situace tak vážná?

V  otázce  nájemného  bydlení je opravdu situace vážná. V celé České republice zatím nefunguje  nájemní  bydlení pro seniory. Není vypracován jednotný program, jak by měla města postupovat. Každé město si situaci řeší samo, což při nedostatku  peněz  je  velmi složité.

Vyvíjí Krajská rada seniorů tlak na města a obce v regionu, aby měla nízkonákladové nájemní byty pro seniory?

V  Krajské  radě  seniorů  je 16  předsedů  velkých  klubů z  velkých  měst  kraje.  Schází se každý měsíc a mají možnost jednak s vedením svých radnic  ohledně  této  problematiky.  Mají  také  možnost  svoje připomínky  zapracovávat  do akčních plánů měst v otázkách sociální  politiky.  Samozřejmě někdo je aktivnější, někdo méně.  Krajská  rada  seniorů vyjíždí dvakrát ročně do měst v  kraji. Jedná s primátory, se starosty.  Navštěvuje  domovy pro seniory a informuje se, jak je o   ně postaráno a jak města řeší sociální politiku. Zatím se nám nestalo, že by nám nebylo umožněno si cokoliv prohlédnout nebo nám nebylo na jakoukoliv  otázku  odpovězeno. Musím  říci,  že  přes  velké  finanční problémy dělají města vše, co je v jejich silách.

Rada seniorů reflektuje vládní projekt Výstavba, který by mohl levné bydlení pro seniory zabezpečit. Podle rady však města na to nejsou připravena. Má Krajská rada seniorů informace, jaká je situace ve městech v Ústeckém kraji?

Krajská rada seniorů se samozřejmě velmi zajímá o tuto problematiku. Opravdu o tento projekt je zatím malý zájem. Jednak  když  byl  vyhlašován, tak  podmínky  nebyly  dobré. Po velkých stížnostech na ministerstvu  došlo  loni  k úpravě  podmínek  získání  peněz v  rámci projektu. Přesto města musí jednak schválit projekt, dát do rozpočtu na příští rok, najít  objekt  a podobně.  Dle mých  informací  se  zatím  do projektu moc měst nezapojilo.

Kam konkrétně se mohou senioři v Ústeckém kraji obrátit, pokud se dostanou do bytové krize?

Pokud se senior dostane do bytové  nebo  jiné  krize,  musí zajít na sociální odbor ve svém městě,  které  je  povinno  mu pomoci. Někdy to je bohužel zdlouhavé,  poněvadž  města většinou  nemají  volné  nebo sociální  byty.  Mám  informace, že přes potíže se většinou najde pro konkrétního seniora pomoc a řešení.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*