Litoměřická Charita přivítala kolegy z Německa

  •  

Již potřetí zorganizovali pracovníci litoměřické Charity odborný seminář zaměřený na péči o staré a hendikepované lidi, tentokrát na téma „Etika v ošetřovatelství z pohledu sestry“.

 Ve dnech 6. a 7. dubna si tak v Domově na Dómském pahorku vyměnili zkušenosti zdravotní a sociální pracovníci litoměřické Charity s kolegy z Německa, kteří letos opět zavítali do Litoměřic. Z české strany se zúčastnili vedoucí středisek Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby z Litoměřic, Chomutova, Liberce, Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště, dále vedoucí a pracovníci Domova sv. Zdislavy v Litoměřicích a samozřejmě také Domova na Dómském pahorku, domova pro seniory, kde se celý seminář konal.

Hosté i domácí si vyslechli přednášku paní Zdeňky Černé, vedoucí Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Liberci na téma „Parenterální výživa v domácí péči“. Následovala přednáška „Etický kodex v sociálních službách z pohledu sestry“, o kterou se postarala paní Pavla Bošková. Pro zpestření pak všichni společně navštívili litoměřické kostely, kterými je provedl Józef Szeliga, prezident Diecézní charity Litoměřice.

Hosté navštívili Charitní Domov sv. Zdislava a samozřejmě nechyběla ani prohlídka Domova na Dómském pahorku, během níž se obě strany seznamovaly s rozdíly v poskytované péči. Zajímaly se o personální oblast, přístupy v péči i kontrolní činnost. Německá strana oceňovala zejména vřelý přístup zaměstnanců ke klientům, který u nich postrádají. Velký úspěch sklidilo také vystoupení dětí z Českoněmecké mateřské školy sv. Zdislavy, kterou provozuje Diecézní charita Litoměřice. Jak v průběhu celých dvou ní, tak na závěr byl prostor k diskuzi a výměně zkušeností. Příští rok by na oplátku měli litoměřičtí charitní pracovníci zavítat na zkušenou do německého Magdeburgu.

Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice