Levnější voda? Severočeské obce odkupují vodárenské akcie

  •  
Severočeská města a obce se chtějí stát stoprocentními vlastníky vodárenské infrastruktury. Akcionáři dnes schválili odkup akcií Veolie ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK).

Stoprocentním vlastníkem SčVK se stane Severočeská vodárenská společnost (SVS) od 1. ledna 2019, jejímiž akcionáři je práve 458 severočeských měst a obce.

„Zástupci měst a obcí odhlasovali odkup 50,1 procenta akcií společnosti SčVK od francouzské společnosti Veolia. SVS tak získá plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Čechách již v roce 2018. Pro tuto variantu hlasovalo celkem 164 měst a obcí z 224 přítomných. Jen 10 akcionářů (4,17 %) bylo proti. 47 měst a obcí (38,49 %) znejistělo a zdrželo se hlasování,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Akcionáři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoli negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy,“ hodnotí výsledek klíčového hlasování valné hromady společnosti generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Akcionáři společnosti schválili projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ a odkoupení 50,1% podílu ve společnosti SčVK, která zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury a v níž má nyní 49,1% podíl právě SVS. Představenstvo SVS bylo akcionáři pověřeno, aby posoudilo i variantu výstavby nové provozní společnosti na „zelené louce“, ta se ale ukázala jako nejméně výhodná.

„Nákladově vyšla varianta budování nové provozní společnosti jako nejdražší, odborné expertizy navíc jasně ukázaly, že by byla spojena i s řadou značných rizik, kdy by byla ohrožena kontinuita fungování vodárenské infrastruktury v severočeském regionu,“ vysvětluje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Zásadní výhodou nového modelu fungování je podle vedení SVS, že vlastník infrastruktury je zároveň vlastníkem provozovatele, tedy vybírá i rozděluje peníze z vodného a stočného. „Města a obce navíc samy rozhodují o tom, kolik prostředků půjde do obnovy a kolik na servisní služby, SVS také dostane pod přímou kontrolu specializované know-how a outsourcované služby, které až doposud nemohla přímo ovlivňovat. Velice důležitá je samozřejmě i kontinuita smluv s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců. V neposlední řadě pak akcionáři získají prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie,“ dodává Indra.           

Valná hromada také odsouhlasila řádnou i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016, rozdělení zisku a byla seznámena se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávou dozorčí rady za rok 2016. Společnost vykázala zisk ve výši 995 milionů Kč. Akcionáři schválili jeho rozdělení následujícím způsobem: 50 milionů korun je příděl do rezervního fondu, 511 milionů korun do Fondu 2021, kde jsou ukládány finanční zdroje vázané výhradně na potřeby související se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Zbytek zisku ve výši 434 milionů korun je na základě hlasování účastníků valné hromady vložen do fondu reinvestic.

Akcionáři také posvětili pokračování mandátu dosavadní místopředsedkyně představenstva Hany Moudré a člena představenstva Davida Votavy. Do dozorčí rady byli opětovně navrženi v souladu se stanovami dva zaměstnanci SVS, mandát obhájil Arnošt Šorm, druhé místo zůstává neobsazeno.

Klíčového hlasování valné hromady se zúčastnilo 224 akcionářů, kteří představují 90,93 % základního kapitálu společnosti.