Evidence vozidel – změny od 1. června

????????????????????????????????????
  •  

Motoristé mohou od 1. června 2017 registrovat vozidlo na jakémkoliv úřadě. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vejde v účinnost 1. června 2017, zejména usnadní vlastníkům a provozovatelům vozidel kontakt s úřady.

Při zápisu nového vozidla, změně vlastníka vozidla bude možné tento zápis, stejně jako většinu dalších úkonů v registru vozidel, provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Odkazy