Domácí zdravotní péče pomáhá, máte na ni nárok

  •  

Máte nemocného člena rodiny, který potřebuje ošetřovatelskou péči? Možností je domácí zdravotní péče. Nejde o pečovatelskou sužbu, jakou je například donáška obědů a léků, ale o zdravotní péči poskytovanou registrovanými zdravotními sestrami v domácím prostředí.

 

„Domácí zdravotní péče je určena pro klienty, kteří by museli být v nemocnicích nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, jejichž zdravotní stav nevyžaduje péči lékaře, přesto potřebují kvalifikované ošetření. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého je pečováno v domácím prostředí, se doba zotavení zkracuje a chronicky nemocní se lépe vyrovnávají se svojí životní situací,“ říká jednatelka společnosti Acme Domácí péče Štěpánka Tomsová.

Jak postupovat, pokud mám o domácí péči zájem, a kolik služba stojí?

Poukaz na domácí ošetřovatelskou péči vystaví praktický lékař nebo lékař specialista. Klient za ni neplatí. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Máme smlouvu se všemi pojišťovnami na Ústecku.

Co všechno mohou sestřičky v rámci domácí péče zajistit?

Rozsah péče je dán zdravotním stavem klienta. Od základní péče až po výkony specializované, včetně péče o nevyléčitelně nemocného. Sestřičky aplikují inzulín, infuze, injekce. Učí diabetiky, aby aplikaci časem zvládali sami. Převazují rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy. Obstarají cévkování, výplachy, odběry krve a biologického materiálu. Pečují o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem, infuzní pumpou, s oxygenometrem. Zapůjčujeme zdravotnické pomůcky, poskytujeme rehabilitaci. Jsme schopni zajistit návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí.

ACME poskytuje i hospicovou domácí péči, v čem spočívá?

Jde o podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí. Kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a věřícím i duchovní. Těžce nemocný potřebuje svoji rodinu a rodina potřebuje oporu, která jim pomůže zvládnout toto těžké období.

ACME – Domácí péče, s.r.o.

Telefon: 475 216 331, 475 216 582

Mobil: 775 261 110, 777 616 54 E-mail:

E-mail: info@acmepece.cz

Web: www.acmepece.cz

 

Napište první komentář

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*