Do Mostu na Den otevřených dveří

  •  

Městská správa sociálních služeb v Mostě zve všechny zájemce na Den otevřených dveří ve svých jednotlivých zařízeních. Ten se koná 5. října 2017 od 9:00 do 15:00 hodin. Podrobný program  naleznete níže.

Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most

9:00 – 10:00 hodin – kondiční cvičení – malý sál

9:00 – 11:30 hodin – keramika s DsZR – 7. poschodí

13:00 – 15:00 hodin – odpolední klub pedigu – malý sál

13:30 – 15:30 hodin – odpolední klub šikovných rukou s DsZR – klubovna ergoterapie v 8. poschodí

 

Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most

9:30 – 10:30 hodin – trénink paměti – společenská místnost ve 3. patře

13:00 – 15:00 hodin – dílnička šikovných rukou – ergodílna v 5. patře

Po celý den bude v ergodílně v 5. patře prezentace ergovýrobků, prohlídka tělocvičny.

 

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most

9:00 – 10:30 hodin – tvořivá dílna – místnost ergoterapie v přízemí

9:00 – 15:00 hodin – prezentace fotografií z akcí – chodba v přízemí

9:00 – 15:00 hodin – prohlídka zařízení

 

Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most

9:00 – 10:00 hodin – hraní kuželek se seniory

9:00 – 11:00 hodin – prodej keramických výrobků ve vestibulu zařízení

13:00 – 15:00 hodin – ukázka prací v keramické dílně

Během celého dne proběhne promítání fotek ve společenské místnosti, prohlídka společných prostor zařízení a prohlídka bytových jednotek.

 

Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, Most

– prohlídka zařízení – ergodílna s prezentací výrobků obyvatelů, tělocvična, klubovny, jídelna, kuchyň, v případě volného bytu možnost jeho prohlídky

– prohlídka zahrady – altánu, záhonků s květinami, nově zasazeného červeného javoru, cvičícího stroje

– seznámení se sociální službou – pečovatelská služba

– prezentace fotografií z celoročních akcí