Den plný poznání a hudebních zážitů

  •  

Další plánovaný celodenní výlet KS č.2 z Mostu se konal poslední květnovou neděli.

Prvním zastavením byl novorenesanční areál ve Vysoké u Příbrami, který postavil v roce 1878 Dvořákův švagr hrabě V. Kounic. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem a  lesy s ukrytým Rusalčiným jezírkem. Tato místa se stala po dobu více jak dvaceti let inspirací hudebního skladatele A. Dvořáka. Celková atmosféra místa a krásné květnové počasí inspirovalo seniory – učitele u Rusalčina jezírka k zazpívání árie ze světoznámé Dvořákovy opery.

Senioři další část dne nahlédli prohlídkou státního zámku Březnice do jeho historie. Upoutala je i bylinná zahrádka v prostoru parkánu, zbudovaná v roce 1993. Dvacet jedna druhů pěstovaných trvalek a 9 druhů letniček odpovídá bylinám užívaných v lékařství 16. století.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpoledne seniory přivítalo město Rožmitál pod Třemšínem. Cílem bylo Podbrdské muzeum s památníkem J.J. Ryby, galerií a expozicí historických automobilů.I když muzeum nabízí několik rozsáhlých expozic ( páni z Rožmitálu, jak se žilo na Podbrdsku, vozy Areo, řemesla, lidová tvořivost) nebylo v silách seniorů si vše podrobně prohlédnout, a proto se rozhodli seznámit se s dílem a životem pana Ryby.Tato jedinečná prohlídka ukazuje neobyčejný příběh a tragický osud kantora a hudebníka. Jeho Česká mše vánoční se zpívá po ceĺém světě (Brazílie, Austrálie, Amerika ) v mnoha jazycích, možná na úkor jeho dalších vynikajících kompozic. Nás Ryba zaujal jako vzdělaný, cílevědomý, osvícený a laskavý rožmitálský kantor. Bohužel, jeho pedagogické působení je stále nedoceněno.

L. Blumenthalová Most KS č.2