Členky duchcovského ČČK mají pestrý program

  •  

ČČK  Duchcov ve své klubovně V Domkách 5 připravuje na každý měsíc v roce, kromě prázdnin, vždy nejméně jednu akci. V prosinci nesměla chybět nadílka s čertem, kdy každá členka dostala mikulášský balíček. Následovalo vánoční posezení u stromečku a zpívání koled.

V lednu se už tradičně jelo autobusem na výstavu ručních prací do Světce. Tam jsme se po prohlídce vystavených exponátů, které se opravdu moc líbily, se přemístily do zasedací síně místního úřadu, kde na nás čekala milá pozornost od paní starostky Bažantové v podobě občerstvení. Na stole nechyběly i dobrůtky od členek, zpívaly se lidové písničky, takže bylo celé odpoledne velice vydařené.  Při loučení jsme paní, která nás obsluhovala, potvrdily, že za rok tam přijedeme zase. Do pamětní knihy jsme napsaly, jak ocenění výstavy, tak i poděkování.

Marie  Polívková, předsedkyně  ČČK Duchcov