ANKETA: Je vaše město přátelské k seniorům?

  •  


Milena Karbusová
70let, vedoucí Klubu aktivních seniorů
Jirkov

Naše město Jirkov musím opravdu moc pochválit za spolupráci s naším Klubem aktivních seniorů  v Jirkově.  Náš klub je součástí sociálních služeb a město nás maximálně podporuje, jak finančně, tak i metodicky. Zástupci města se také pravidelně zúčastňují  našich větších akcí. Na našich webových stránkách kromě  všeobecných informací, týkajících se našeho klubu, pravidelně zveřejňuje náš měsíční program a přispívá tak k informovanosti všech seniorů v našem městě. Z mého hlediska děláme záslužnou práci pro naše seniory a bez pomoci, kterou nám město poskytuje, by to bylo o moc složitější . Městu Jirkovu za to moc děkujeme.

Iveta Valterová
45 let, zaměstnaná
Litoměřice

Myslím, že pro seniory tady toho dělají hodně, tanečky, maškarní a podobné věci.

Tomáš Kareš
61 let, hudebník a pedagog
Ústí nad Labem

Myslím si že obecně není stát příliš nakloněn seniorům.A od toho se odvíjí i vztah měst k seniorům.Nejsem si jist,jestli pár autobusů bez vysokého nástupu nebo jízdné zdarma od 70 let.

 Lukáš Ravinger
35 let, obchodní zástupce
Teplice

Myslím, že ano, město se je snaží podporovat. A i neziskový sektor pro ně vytváří zajímavé aktivity.

 

Hana Míčanová
42 let, zaměstnaná
Litoměřice

Dle mého názoru je město Litoměřice nakloněné seniorům.Máme zde několik domovů pro seniory i hospic.Chodníky alespoň ve středu města jsou uzpůsobeny seniorům a hendikepovaným.Město plánuje umístění cvičících strojů do Jiráskových sadů.Akce a kulturní vyžití považuji také jako dostačující.Ráda bych však poukázala že mnoho seniorů žije na hranici chudoby. Ale za to nemůže naše město ale naše vláda , která si neváží občanů kteří pomáhaly vybudovat tuto zem.

 

Jana Wünschová
71 let, předsedkyně Klubu českých turistů Litoměřice
Litoměřice

Zdravé město Litoměřice každoročně pořádá více než měsíční akci Místa přátelská seniorům, na které mohou senioři z města a okolí soutěžit o co nejvíce navštívených míst, které jim tato akce nabízí. Dále mají senioři možnost se  zúčastňovat krátkých i delších turistických akcí, které jim připravuje Klub českých turistů čtyřikát týdně a to celoročně. Dále je ve městě velmi činný Klub důchodců, který pořádá mnoho různých akcí – přednášek, cvičení, výletů, návštěvu divadel apod.  Také knihovna K.H. Máchy pořádá pravidelné páteční dopoledne zaměřené na seniory a nabízí jim různé kursy paměti, přednášky, výtvarné kroužky a celou škálu možností, jak se zabavit. Po mém soudu, naše město je velmi nakloněno seniorům.

 

 

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*