150 let železnice v Chomutově

  •  

Rok 1870 byl pro město Chomutov význačným mezníkem. Dne 8. 10. 1870 přijel do Chomutova první vlak, a to soukromou železniční společností Ústecko – teplické dráhy. Záhy po tom dorazily do Chomutova vlaky dalších dvou soukromých železničních společností – Buštěhradské dráhy a Duchcovsko – podmokelské dráhy. Chomutovské nádraží se tak stalo velkým dopravním železničním uzlem.

Železnice sehrála zásadní roli v dalším rozvoji města Chomutova. A tak v roce 2020 to bylo již 150 let od příjezdu prvního vlaku do Chomutova.

K tomuto výročí je vydána rozsáhlá kniha o historii tohoto velkého železničního uzlu s názvem „Město Chomutov a železnice“. Autorem této knihy je Ing. Jan Kadlec.

Autor je velmi aktivní důchodce, rok narození 1934 v Chomutově a spolupracuje s Klubem důchodců, který se schází v Domě s pečovatelskou službou Merkur v Chomutově. Jan Kadlec je též autorem dalších dvou publikací o železnici na Chomutovsku „Zaniklá železniční trať Křimov – Reitzenhain“ a „Krušnohorská železniční trať Chomutov – Vejprty.

V knize je popsána široká škála provozu a změn tratí, které ovlivňovaly běžný život města včetně řešení některých závažných problémů. Jsou zde popsány nejen zastávky a železniční stanice, ale i například dílny či výtopna. Uvedeno je i období okupace včetně leteckých útoků na areál nádraží. Popsány jsou přeložky tratí a stavby nových mostů, které měly zásadní vliv na železniční provoz ve městě a jeho blízkém okolí. Publikovány jsou i některé zajímavosti, jako například chomutovská úzkorozchodná železnice či vizualizace návrhu nového nádraží a jeho historie. Nelze opomenout ani depozitář Národního technického muzea a své místo zde samozřejmě má i významný chomutovský rodák J.F.Gerstner, zakladatel první železnice na evropském kontinentu.

Text je bohatě doplněn velkým množstvím historických výkresů, dokladů a autentických fotografií. Barevná kniha v rozsahu 176 stran formátu 220×280 milimetrů je vytištěna na křídovém papíru a vázaná v tvrdých deskách. Informace o prodeji na tel. Čísle: 736 440 978 a v tiskárně AKORD – Na Příkopech 901, Chomutov 430 01.