Živá světla rozsvítila Kámen vzpomínek

  •  

Jako by se na pár minut zastavil čas. Obyvatelé a zaměstnanci kadaňského Domova pro seniory uctili
Památku zesnulých a neodradila je ani uplakaná obloha. Koncem prvního listopadového týdne se
všichni společně sešli u pietního místa v domovní zahradě, aby zde za přítomnosti děkana Josefa
Čermáka vzpomněli své nejdražší zemřelé. „Máme tak trochu typicky dušičkové počasí, to nám ale
náladu nepokazí,“ usmíval se kněz, „zapalme společně živé světlo, protože tak lze skutečně svíčku
nazývat, a věnujme vzpomínku našim blízkým, kteří již od nás odešli. Skloňme hlavy k tiché modlitbě
a vzpomeňme všechny ty, které jsme milovali.“


V souvislosti s Dušičkami se také sluší poděkovat studentům a kantorům kadaňského střediska
Střední školy technické, gastronomické a automobilní, oboru Zahradnické práce, kteří s týdenním
předstihem navštívili Domov s prodejní výstavkou svých tematických výrobků. Ceny mírné, věci
krásné, klienti spokojení…

Zdeněk Moravec, MSSS Kadaň