Zavítali jsme i do Čertovy rokle

  •  

Přes avizovanou náročnost přišlo na jeden náš červnový výlet 28 statečných.
Po kombinované přepravě vlakem a autobusem, hromadném fotografování a základních informacích o trase jsme vyšli z Dřevčic na první etapu přes Čertovu rokli do Holan. Prošli jsme částí vesnice se zajímavými stavbami a pokračovali podle potoka hlubokým údolím, kde paradoxně nedávná kalamita umožnila nové pohledy na skály bizarních tvarů, dříve skryté v lese.

Na odbočce u Dolského mlýna (ano, i zde stejně jako u Jetřichovic je mlýn tohoto jména) se zdatnější členové výpravy vydali prozkoumat zříceninu gotického Chudého hrádku. A po jejich návratu jsme o kousek dál ve stínu u historického vodojemu udělali odpočinkovou a občerstvovací pauzu, abychom se pak s novými silami po silnici podle plotu obory Vřísek vydali na další část cesty.

Tady už bylo znát, že teplota stoupá, takže jsme si Holany s jedinou (do 15 hodin zavřenou) restaurací prohlédli pouze zběžně a pokračovali k soustavě rybníků na Bobřím potoce, kde jsme už dvě otevřené restaurace našli. Dopřáli jsme si tedy delší odpočinek s dostatečným občerstvením a pak se vypravili na poslední necelé 4 km rovinatou cestou mezi rybníky a chatovými osadami do Stvolínek. Je to zajímavá partie se zbytky starobylých mlýnů, můstků, sklepů a upravených propustí mezi jednotlivými rybníky. Všichni jsme k vlaku došli včas, v dobré náladě, a i po zdolání 13 kilometrů nepoškození.

Turisté z Litoměřic