V Domě dětí a mládeže se potkávají generace od babiček po vnučky

  •  

Nejen dětem, ale i seniorům ústecký dům dětí a mládeže nabízí pestrou škálu zájmových aktivit. Podle ředitele Jana Eichlera je o aktivní trávení volného času mezi seniory velký zájem a není výjimkou, když se v jednom kroužku potkává několik generací jedné rodiny.

Dům dětí a mládeže nabízí kroužky a aktivity pro všechny věkové kategorie. Jaké činnosti jsou určené pro seniory?

V našem zařízení máme speciálně pět kroužků pro seniory. Jsme zaměřeni na kresbu a malbu, na výtvarné tvoření i z přírodnin, na cvičení a zdraví, na techniku i bridž.

Kolik se platí a jak přibližně dlouho kroužky trvají?

Několik kroužků pro seniory je díky podpoře města Ústí nad Labem zcela zdarma. Některé jsou zpoplatněny, ale cenová hladina našich kroužků je ve srovnání s obdobnými zařízeními v naší republice nízká, snažíme se být levní. Kroužky bývají od 1 do 5 hodin. Proto máme velkou návštěvnost. V našich kroužcích je v současné době přihlášeno cca 4 300 dětí, mládeže i dospělých, včetně seniorů. Moc si zakládáme na propojení všech generací, takže v některých kroužcích je babička, maminka i dcera, což je zároveň i vnučka. Takové příklady nám dělají velkou radost.

Je nějaký mezi seniory obzvlášť oblíbený? A připravujete například nějaký nový?

Velkou oblibu mají výtvarné činnosti a také paličkování. Ale senioři u nás jsou velmi aktivní a velmi rádi se setkávají. Rádi bychom využili zkušené seniory řemeslníky, aby nám pomohli s polytechnikou a s novými technickými kroužky. Jsou jistě zkušení a prostě řadu věcí umí.

Jak Dům dětí a mládeže podporuje seniorské spolky?

Jak jsem uvedl několik kroužků je zcela zdarma a řada měst nám to závidí. Na velké seniorské akce připravujeme řadu kulturních vystoupení. Velmi úzce spolupracujeme radou seniorů na různých činnostech. Umožňujeme seniorům různé schůzky či posezení bez placení provozních nákladů. Jinou možnost nemáme, nejsme nadace.

Mohou senioři využívat budovu Domu dětí a mládeže či budovu Domu kultury?

V jasně pojmenovaných akcích, které jsou zpravidla společné, tuto možnost senioři mají a využívají ji.

Jaké je vlastně soužití seniorů a dětí nebo mládeže v domě dětí?

Naše vzájemné vztahy jsou až idylické. My se na seniory těšíme a věřím, že oni k nám také rádi chodí. Propojení generací je opravdová radost. Věříme, že pomáhat si navzájem je samozřejmost, vždyť i řada z nás bude brzy seniory. To vše by nemohlo fungovat bez podpory města

Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení do ústeckého domu dětí a mládeže na www.ddmul.cz.