Zkušenosti z odborných stáží motivují

  •  

Život přináší každému z nás řadu situací, kdy je nutné požádat o pomoc, podporu o radu, jak v rodině , na pracovišti tak i třeba kolemjdoucího. I když pracujeme jako tým poskytující profesionální služby v Domově sociálních služeb Meziboří, občas je nutné si ověřit , zda vše děláme správně, zda nám tak zvaná profesní slepota nesvazuje ruce.

Abychom ve své práci předcházeli tzv. svázaným rukám došlo ke spojení a navázání vzájemné spolupráce mezi mezibořským a janovským domovem sociálních služeb a současně k zapojení se téměř 20 pracovníků v sociálních službách do programu odborných stáží v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Na Mezibořsko – janovských setkávání pracovnic přímé péče u seniorů v měsících duben až červen panovala vždy uvolněná a přátelská atmosféra. Nabitý pracovní program obsahoval kreativní workshopy, interaktivní prohlídky, teoretické výklady stávající praxe a zapojení se do individuálních sociálních služeb. Stážistky na základě 8 hodinové účasti získaly Osvědčení o stáži.

Program vzájemných odborných stáží doporučili a podpořili oba ředitelé zařízení Helena Tichá a Vladimír Vopelka. Dle jejich slov došlo k doporučení programu odborných stáží zejména těm, kteří se chtějí zdokonalovat ve své práci a přicházet na nové nápady a způsoby sociální práce, protože nikdo nedělá věci bez chyb a vždycky je čemu se přiučit. A pokud si člověk může vyzkoušet, jaké to je pracovat v jiném domově, než je ten jeho, nebyl zde žádný argument pro zamítnutí. Právě naopak.

Takováto stáž dá účastníkovi mnohem více než jakékoli školení. Má totiž možnost se setkat nejen s kolegy a jejich způsoby poskytování služeb, s jejich plány a zkušenostmi z praxe, s chodem zařízení, ale mimo jiné i setkat se seniory, uživateli žijících v jiném domově.

Výsledky vzájemných odborných stáží jasně ukázaly, jak důležité je vzájemné předávání vlastních zkušeností a zážitků z praxe v péči o seniory pro motivaci nás pracovníků pomáhajících profesí.

Zdeňka Frühaufová