V Krupce si připomněli Den veteránů

  •  

V průběhu celého roku si připomínáme historické události, které se významným způsobem zapsaly do dějin českého národa, Evropy i celého světa. Každý rok se proto u příležitosti Dne veteránů sejdou v Krupce na místním hřbitově u pomníku obětí 1. světové války jak zástupci města a veřejnosti, tak také představitelé veteránů, vojska a místní církve, aby uctili jejich památku.

Válečné události však nebyly pouhými historickými milníky, ale byly naplněny konkrétními lidskými osudy. Hrdinství, vztah k vlasti a ochota obětovat se pro dobro ostatních by také v dnešní době měly rezonovat v našich úvahách a konkrétních činech. Kdo nezná své dějiny a neuznává své hrdiny, těžko může myslet na svoji budoucnost.

V roce 2008 začali pracovníci města Krupka shromažďovat jména padlých vojáků 1. světové války, která byla podkladem pro realizaci pomníku na místním hřbitově věnované památce válečných obětí z Krupky a okolních obcí. Zdrojů pro vytvoření seznamu jmen bylo několik, ale především se jednalo o pamětní desky se jmény umístěné v současné kapli sv. Wolfganga, doplněné ze seznamu pamětníka 1. sv. války Petera Reinerta. Další jména se pak podařilo získat opisem z podstavce bývalého pomníku umístěného na bohosudovském hřbitově a z přehledu „Českoslovenští legionáři 1914 – 1920, rodáci a občané okresu Teplice“, které poskytl již zesnulý legionář a občan Krupky Josef Hasinec. Velmi důležitým zdrojem pak byly údaje získané z Ústředního vojenského archivu v Praze. Nový památník obětem 1. světové války, který zhotovil  místní sochař a malíř Pavel Karták, byl na krupském hřbitově odhalen v roce 2010.

Památku válečných veteránů si každoročně připomínáme 11. listopadu, který se celosvětově slaví jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu roku 2001 je tento významný den připomínán také v České republice. Symbolem na počest vojáků, kteří padli za 1. světové války, je červený květ vlčího máku.

Rostislav Kadlec, Krupka