Na kraji debatovali o péči pro seniory

Foto: KÚÚK
  •  

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil celodenní konferenci na téma Sdílená péče o seniory v Ústeckém kraji, kterou organizuje Asociace pečovatelské služby po celé České republice a postupně tak sbírá v této oblasti zkušenosti napříč regiony. Nad akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který se také úvodu konference zúčastnil.

„Takzvaná sdílená péče je způsob péče, kdy senior zůstává ve svém domácím přirozeném prostředí za podpory terénních a ambulantních služeb. O seniora tedy pečují jak osoby blízké, tak formální profesionální pečující,“ upřesnilaDitta Hromádková, předsedkyně krajské pobočky ČAPS Ústeckého kraje. „Důležitá témata sociální a zdravotní péče si zaslouží podporu jak ze strany státu, tak i krajské samosprávy. Proto se Ústecký kraj ve spolupráci dalších odborných subjektů snaží neustále zlepšovat podmínky zdravotně postižených i seniorů v našem regionu,“ zdůraznil důležitost péče o seniory hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Chtěl bych poděkovat zejména pracovníkům sociálních služeb, protože bez praxe a ochoty pomáhat druhým by se zkvalitňování sociálních služeb neobešlo,“ dodal hejtman.

Krajské konference se zúčastnili pracovníci domácí zdravotní péče, hospicové péče, terénních služeb sociální péče, nemocnic, veřejné správy a dalších. V průběhu dne byla představena novela zákona o sociálních službách a dalšípraktické informace, které mohou poskytovatelé terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence), domácí zdravotní služby, sociální pracovníci z nemocnic využít při své činnosti. V rámci diskuse mohli účastníci prezentovat své zkušenosti z praxe.