Mezigenerační hry si senioři užili

  •  

Konec června se byl v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v Dubí Na Výšině ve znamení Mezigeneračních her. Ty se konaly po téměř tříleté covidové pauze již poosmnácté. Principem těchto her je setkání dvou různých generací. Jednotlivá družstva se skládají vždy ze seniorů a dětí. Velmi nás potěšilo, jak byly děti k seniorům ohleduplné. Zcela automaticky jim pomáhaly s úkony, které pro ně byly obtížné, vzájemně se povzbuzovali a chválili za své výkony.

Akce se zúčastnilo 7 družstev z celého kraje, tři týmy byly domácí a čtyři přijely ze spřátelených domovů. Družstva seniorů doplnily děti ze základní školy Dubí 1. Díky počasí, které bylo slunečné, jsme mohli některé disciplíny umístit do venkovních prostor, což bylo příjemným zpestřením. Všichni účastníci soutěžili, seč jim síly stačily a personál se činil, aby vše mělo hladký průběh a účastníci se u nás dobře cítili.

Tématem letošních her bylo „z pohádky do pohádky“ a všech 8 soutěžních disciplín bylo inspirováno pohádkovými postavami, nebo příběhy. Ještě před vyhlášením výsledků vystoupil Cirkus Cecilka, který nadchl jak malé, tak velké účastníky soutěže.

První místo obsadilo družstvo z DD Bystřany. Druhé místo získal Klub důchodců Krupka a bronz vybojovalo domácí družstvo z PDSS Dubí Ruská. Odměny byly bohaté, a protože všichni podali vynikající výkony, tak byly pro všechny připraveny malé pozornosti na památku.

Odpolední program pokračoval vystoupením dechové hudby Krušnohorka, která sklidila velký úspěch. I přes velké horko se tančilo, klábosilo, zpívalo a poslouchalo. Všem se akce velmi líbila a úsměvy na jejich tvářích nám to jen potvrzovaly. My můžeme jen říci, že jsme velmi rádi vždy, když se takovýto den vydaří a jsou všude kolem nás spokojené tváře. Každý z nás, kdo se na přípravě podílel, si odnesl dobrý pocit dobře odvedené práce a spoustu energie, kterou nám dodaly úsměvy všech kolem nás.

Nezbývá než poděkovat všem za jejich účast – především potom p. asistentkám ze ZŠ Dubí 1, že s dětmi přišly, personálu za jeho nasazení a ochotu, dětem a všem účastníkům za jejich úsměvy a dobrou náladu a v neposlední řadě také paní magistře Markové z lékárny u Tyrše z Krupky. Díky jejímu sponzorskému daru jsme mohli pořídit opravdu hojné občerstvení a ceny. Děkujeme a budeme se těšit na další ročník.

Za Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Pavla Kutarnia, vedoucí sociální terapie

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*