Halali znělo Domovem seniorů v Doběticích

  •  

Mezigenerační sportovní hry Dobětické halali letos již po desáté. Den plný soutěží je inspirován nadcházejícím obdobím honů.

Zúčastnili se jich klienti domovů seniorů nejen z Ústí nad Labem, Chlumce a Velkého Března, ale také z Chabařovic a Dubí. Soutěžní družstva doplnily děti z mateřské školy v Doběticích. Účastníky soutěže pozdravila primátorka Věra Nechybová a některé disciplíny si také vyzkoušela.

„Nebylo to úplně jednoduché, obrázek byl hodně pestrý, ale děti jsou šikovné a složily ho úplně samy,“ řekla, když přihlížela, jak děti skládají puzzle.

K dalším úkolům patřil vědomostní test, házení včelek do úlu, lov ryb, nebo chytání zajíčků – míčků do jamky. S přípravou pro dvanáct disciplín pomáhali klienti domova, kteří se také podíleli na originální myslivecké výzdobě a výrobě dárků. Pravé myslivecké fanfáry zahráli muzikanti ze skupiny Sekáči.